• Nadpis

      • Divadelné predstavenie

       Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia, kde mali možnosť vidieť tradičnú tvorbu Jozefa Gregora Tajovského. V prvej časti s názvom Hriech sledovali príbeh ľudí poznačených východoslovenským vysťahovalectvom. Dej bol obsiahnutý dialógmi o morálke, ľudskej povahe a hľadaní pravdy. V druhej časti mali možnosť vidieť spracovanie veselohry pod názvom Ženský zákon, kde sa oboznámili s ľudovými zvyklosťami a ľudovým jazykom. Po ukončení predstavenia pokračovala pre žiakov beseda, na ktorej sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o štúdiu herectva, možnostiach uplatnenia sa i o tvorbe divadelných predstavení.

      • Triedne múzeum

       18. máj je Medzinárodným dňom múzeí. My sme si ho na škole pripomenuli netradične. Žiaci V. A a VI. C triedy si vytvorili triedne múzeá a na prehliadku ich výstavy pozvali mladších spolužiakov z I. stupňa. Piataci si pripravili praveké múzeum, kde predstavili rôzne pracovné nástroje, porozprávali o spôsobe ich výroby, ale predstavili i prvé hudobné nástroje, keramiku, sošky a šperky. V neposlednom rade nechýbalo ani zobrazenia pravekého obydlia i odievania sa. Šiestaci si pripravili starorímske múzeum, kde zobrazili život bežného obyvateľstva v Starovekom Ríme – akvadukty, rímske kúpele, koloseá, tógy. Zobrazili aj rímske légie, rímske tábory, ale aj nápis na trenčianskej skale. Žiaci si okrem 3D modelov pripravili aj výzdobu, popis exponátov a počas prehliadky
       odovzdali svoje poznatky mladším spolužiakom a zodpovedali aj prípadné otázky. Žiaci I. stupňa tak získali nie len nové informác

      • Školský výlet žiakov deviateho ročníka

       Žiaci 9.B a 9.C triedy sa v dňoch 15.05. – 17.05.2024 zúčastnili exkurzie spojenej so školským výletom vo Vysokých Tatrách. Získali nové informácie o najvyššom pohorí na Slovensku, ktoré patrí do Tatranského národného parku /TANAP-u/. Oboznámili sa s faunou a flórou nášho najatraktívnejšieho územia, nadobudli nové informácie z geografie a geológie o tatranskom regióne. Zmerali si fyzické sily a upevnili svoju kondíciu na vysokohorskej túre na Popradské pleso. Deviataci odchádzali z Tatier spokojní a plní nových zážitkov!

      • Regionálne kolo Botanikiády

       Aj tento rok UPJŠ v Botanickej záhrade v Košiciach organizovala Botanikiádu pre žiakov 5. ročníka s témou „Vieme, čo jeme“. V apríli sa uskutočnilo školské on-line kolo, ktoré riešili naši piataci. Úspešnými riešiteľkami za našu školu sa stali Sara Hnatková a Natália Grimplini z V. C triedy. Z botanickej záhrady si okrem vlastnoručne zasadenej rastliny odniesli aj veľa krásnych zážitkov.

      • Extrémizmus

       V týždni od 13. mája do 17.mája 2024 sa na našej škole uskutočnila preventívna aktivita na tému extrémizmus. Pani psychologička Lea Grupáčová si pre žiakov ôsmeho ročníka pripravila dotazník o ich postojoch týkajúcich sa témy. Diskutovali o rôznych skúsenostiach a zážitkoch. Aktivitu zakončili krátkym dokumentom o extrémizme.
       Pojem extrémizmus označuje názory, postoje a aktivity, ktoré prekračujú rámec noriem akceptovaných spoločnosťou, vyznačujú sa hrubosťou a násilím. V spoločnosti založenej na demokratických princípoch občianskeho spolunažívania, rovnosti ľudí a slobode jednotlivca je extrémizmus protisystémová odchýlka.

      • IQ olympiáda

       Aj v tomto školskom roku zorganizovala spoločnosť MENSA ďalší ročník celoslovenskej súťaže logického myslenia s názvom IQ olympiáda. Školské kolo súťaže sa uskutočnilo v týždni od 15.4. – 21.4. 2024 a z našej školy sa ho zúčastnilo 41 žiakov, z ktorých do regionálneho kola postúpili dvaja žiaci z 8.A triedy, a to Eva Psotová a Radovan Kulín. Regionálne kolo sa uskutočnilo 14.5.2024 na Rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Eva Psotová sa vďaka svojim výsledkom dostala až do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 3.6.2024 v Levoči. Eve srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Štvrtok 30. 5. 2024
    • Oáza oddychu a športu na ZŠ BerKe

    • Hlavným cieľom tohto projektu je motivácia
     pre žiakov pravidelne cvičiť na hodinách
     a vo svojom voľnom čase.

     Altánok bol zakúpený ZRŠ pri ZŠ Bernolákova 16, Košice.

     Outdoorový cvičiaci stroj bol zakúpený
     so spolufinancovaním KSK.


   • IČO:  35564881   Názov:  Aktovka

    • GDPR

    • Zásady ochrany osobných údajov

     Zodpovednú osobu za ochranu osobných
     údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva:

     Mudroňova 29, Košice
     IČO: 49943404
     oou@cubsplus.sk, www.cubsplus.sk