• Pohybom ku zdraviu

       Už od roku 2002 patrí 10. máj svetovému dňu s názvom Pohybom ku zdraviu. Tento deň sme oslávili ako inak, pohybom. Priaznivé počasie umožnilo zacvičiť si aj vonku. Pedagogické asistentky pripravili pre žiakov počas prestávok rôzne pohybové aktivity-lifting, predkopávanie, zakopávanie, cval bokom a naučili žiakov aj rôzne tanečné prvky.

      • Programovanie našich najmenších

       Micro:bit je programovateľný minipočítač, ktorý dodáva programovaniu „hmatateľnosť“. Stačí vytvoriť jednoduchý program a nahrať ho pomocou USB kábla.

       Naši žiaci zo 4.C si vyskúšali takýto druh programovania. Pracovali s micro:bitom, ktorý je navrhnutý tak, aby sa naučili kódovať za pomoci Scratchu a tým plnili a pracovali na rôznych kreatívnych úlohách. Takúto zaujímavú a podnetnú úlohu si pre nás pripravili študenti z Košickej akadémie, vďaka ktorým si žiaci vyskúšali kúzlo digitálneho a fyzického sveta.

      • Vážime si našu Zem

       Piatok 19.5. sme venovali našej planéte Zem. Žiaci 9. ročníka pripravili bohatý environmentálny program pre žiakov druhého stupňa. Na 12 stanovištiach si žiaci hravou formou pripomenuli najdôležitejšie ekologické problémy a vtipnou formou si zasúťažili v rôznych športových a intelektuálnych aktivitách. Čakala ich napínavá streľba z luku, rozpletanie svojich spolužiakov zo zamotanej siete, prenos planét pomocou čiel, lovenie objektov z čiernej diery, preteky s Veľkým treskom, vodovodná naháňačka, kŕmenie sa bez rúk, rôzne spoločenské hry vyrobené z plastového odpadu, keksíkové preteky svalmi tváre, netradičné ochutnávky jedla, orientácia v priestore za sťažených podmienok, zásady prvej pomoci , ochrana zvierat i rastlín a mnoho ďalšieho. Hlavičky si potrápili v biologických, matematických, fyzikálnych, chemických, dejepisných, pravopisných a geografických úlohách.

      • Medzinárodného dňa sťahovavých vtákov

       Dňa 23.5.2023 sa trieda 7.A zúčastnila Medzinárodného dňa sťahovavých vtákov v Mestskom parku s ornitológom RNDr. Petrom Krišovským. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa kopec zaujímavosti o sťahovavých vtákoch, sledovať vtáctvo ďalekohľadom a aj keď odchyt vtáctva a následne krúžkovanie v našom prípade nebolo úspešné, celé dopoludnie hodnotíme na výbornú a tešíme sa na ďalšie vzdelávania v prírode.

      • Deň bez učenia pre V.A – Huráááááá!

       Dôsledné triedenie odpadu počas tohto školského roka zabezpečilo našej triede – V.A prvé miesto v škole. Vytúžený deň nastal v piatok 26.mája. Električkou sme sa vybrali do oddychového areálu Nad Jazerom. Spočiatku chlapci hrali futbal a dievčatá si púšťali hudbu a hrali spoločenské hry. Potom sme spoločne hrali vybíjanú a oddychovali na deke. Nakoniec sme si kúpili nanuky a zmrzlinu. Vrátili sme sa do školy šťastní a spokojní po úžasnom dni bez učenia.

    • Poplatky za stravu platné od 1.1.2023.

    • Dávame do pozornosti nové fin.pásma - poplatky za stravu platné od 1.1.2023.

     Stravné pre I. stupeň: 1,90€ ( 20 prac.dní = 38€)

     Stravné pre II. stupeň: 2,10€ (20 prac.dní = 42€)

     Diétna strava I. stupeň: 2,20€ (20 prac.dní = 44€)

     Diétna strava II. stupeň: 2,40€ (20 prac.dní = 48€)

     Novinkou bude paušálny poplatok za RÉŽIU vo výške 5,00€, ktorý bude každý mesiac automaticky prirátaný k poplatku za stravu.

     Stravné pre dospelých stravníkov:    2,60€ (20 prac.dní = 52€)

     Réžia:                                                1,20€/deň (20 prac.dní = 24€)

     SPOLU dospelý stravník                   3,80€ (55% prispieva zamestnávateľ, 45% hradí zamestanec)

     Príspevok na stravu a réžiu sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

     Link na aktuálne znenie VZN č. 237

     https://www.kosice.sk/vzn/237

     Šeky na mesiac január 2023 vám budeme posielať po koncoročnej uzávierke, teda v prvý januárový týždeň.

     V prípade, že už vaše dieťa nebude navštevovať školskú jedáleň, je nutné odovzdať po dieťati alebo poslať emailom odhlášku. (nájdete ju na https://sjberke.edupage.org/a/tlaciva-1

      

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Piatok 9. 6. 2023
    • GDPR

    • Zásady ochrany osobných údajov

     Zodpovednú osobu za ochranu osobných
     údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva:

     Mudroňova 29, Košice
     IČO: 49943404
     oou@cubsplus.sk, www.cubsplus.sk