• Edukačné divadelné predstavenie

       Trieda VI.C sa zúčastnila divadelného edukačného predstavenia, ktoré sa odohralo v Knižnici pre deti a mládež Nezábudka. Dej predstavenia bol na motívy knihy od A. Nanetti – Agátka, Líška a Čierny muž, kde sa jednoduchým, pútavým a nenásilným spôsobom hovorí o tom, ako malá Agátka vníma násilie, ktorému bola svedkom doma i vo svojom okolí. Strach prekonáva vďaka svojej obrazotvornosti, ale aj priateľom; líške, bábike a kocúrovi. Primeraným podaním sa žiaci oboznámili s neľahkou témou a potrebou neodvrátenia zraku od nespravodlivosti.

      • Zber vrchnáčikov

       Jeho cieľom je pomoc deťom, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebujú pomoc s cieľom zlepšiť zdravotný stav.

       Pomohli sme už vďaka Vám Janke verejnou zbierkou vrchnákov z PET fliaš, mlieka a smotany v hodnote 3000 €, vďaka ktorej bol Janke zakúpený kočík a absolvuje rehabilitačný pobyt.

      • Projekt „Logické myslenie detí“

       Začiatkom školského roka 2023/2024 nás navštívil p. PaedDr. Ľ. Lukáč, PhD., ktorý je koordinátorom projektu "Rozumieme nadaným". V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Sabinov, pripravil pre našich žiakov zaujímavú vyučovaciu hodinu. Našim žiakom v rámci projektu "Logické myslenie detí" predstavil rôzne aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju logického myslenia, matematických schopností a verbálneho myslenia. Žiaci si spoločne zábavno-náučnou formou urobili rozbor logických úloh a vyriešili ich. Práve takéto aktivity nám môžu napomôcť k lepšej identifikácií nadaných žiakov na našej škole. Zároveň posúvajú našu školu od tradičného vzdelávania, smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

       A prichádza k nám v pravý čas, veď:

       „Končí sa leto a hudci v tráve už clivé piesne hrajú.

       Staručké leto spomína práve ako ho deti rady majú.

       Odchádza, ide. Prešiel čas istý. Opúšťa svoju ríšu.

       Veď o rok príde. A stromy – listy mu na rozlúčku píšu.“

       Nuž tak, skončil sa čas oddychu, leňošenia. Bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, ruksaky vymeníte na dlhých desať mesiacov za knihy, zošity, perá a iné veci potrebné pri vyučovaní. Báseň Valentíny Masárovej urobili bodku za prázdninovými dňami a pripomenuli Vám, že čas letí ako splašené kone. Veď len včera ste tu bežali s vysvedčeniami v rukách v ústrety dobrodružstvám a dňom plným oddychu a dnes sa ten kolotoč začína znova.

      • Začiatok šk. roka 2023/2024

       Vážení rodičia a milí žiaci,

       touto cestou Vás chceme informovať, že dňa 4.septembra 2023 o 8:30 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v átriu školy na ZŠ Bernolákova 16 a v areáli školy v Poľove.

       Harmonogram na prvý týždeň:

       4.9.2023 (pondelok)
       8:00 - 8:20 hod. - príchod žiakov do školy
       8:30 - 9:00 hod. - slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024
       9:00 - 10:00 hod. - triednická hodina ( poučenie žiakov o šk. poriadku a BOZP)

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Streda 27. 9. 2023
    • GDPR

    • Zásady ochrany osobných údajov

     Zodpovednú osobu za ochranu osobných
     údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva:

     Mudroňova 29, Košice
     IČO: 49943404
     oou@cubsplus.sk, www.cubsplus.sk