• Átriové slávnosti

       Dňa 23.5.2023 sa v átriu našej školy konali „Átriové slávnosti.“ Program pripravovali žiaci pod vedením p. vychovávateliek a p. učiteliek niekoľko týždňov. Program bol pestrý, striedal sa tanec s hudbou na klavíri a hovoreným slovom. Nechýbala ani dramatizácia rozprávky.
       Detičky hýrili farbami v kostýmoch z našej kostymérne. Na záver si deti spoločne zaspievali pesničku pre mamičky : „Letí, letí pesnička.“ Pani riaditeľka v príhovore všetkým účinkujúcim aj pedagógom poďakovala a so želaním krásneho dňa sa slávnosti ukončili. Veľká vďaka patrí hlavne p. Krbaťovi za nahrávky, ozvučenie a sprievodné slovo. Už teraz sa všetci tešíme, že sa o rok znova takto stretneme.

      • MOZGO SHOW 1.6.2023

       Máte jedinečnú príležitosť zúčastniť sa ďalšieho ročníka veľkolepej MOZGO SHOW !!!

       Triedou vybraní 2 zástupcovia 5.-9. ročníka, dievča a chlapec, môžu v príslušnej kategórii preukázať svoje znalosti z všeličoho.

       Možno práve VY získate pre svoju triedu titul MOZGOSHOW!

       Zástupcov tried je potrebné nahlásiť triednym učiteľom do pondelka 29.05.2023.

      • RUN4Forest

       Ďalší príjemný športový zážitok sme prežili so žiakmi a rodičmi v nedeľu 21.5. v lesoparku Furča. S fantastickou náladou sme si zabehali s našimi kamarátmi z CVČ v KE, a tak sme podporili 2. ročník RUN4Forest, ktorý sa niesol v duchu krásnej myšlienky - podporiť výsadbu stromčekov v Košiciach a okolí. Podarilo sa nám behom získať na výsadbu 200 sadeničiek nových stromčekov.

      • Majáles

       Vo štvrtok 18.5.2023 sa uskutočnil prvý školský ples s názvom Majáles. Ples sa konal pre žiakov 2.stupňa a zúčastnilo sa ho takmer 150 žiakov. Žiaci si v úvode plesu pozreli zaujímavý program, v ktorom vystúpili mažoretky zo 7.A, stand-up humorista zo 7.C a tanečníci hip-hopu zo 7.B. Následne ich čakalo množstvo súťaží, tanečných kôl, fotografovanie vo fotobúdke a nechýbala ani tombola. Všetci žiaci si ples veľmi užili a už teraz sa tešia na ďalší.

      • Cechová hostina

       Žiaci V.C triedy sa na krátky čas ocitli v stredoveku a vyskúšali si prácu remeselníkov. Ich úlohou bolo vžiť sa do roly cechmajstrov, majstrov, tovarišov i učňov vybraných cechov. Aby sa mohli zúčastniť na cechovej hostine, bolo potrebné si postupne vyrobiť cechový štít, truhlicu, pečať, cechovú knižku i vlastnoručne vyrobené cechové predmety. Boli veľmi kreatívni a vytvorili krásne výrobky v kolektíve, kde významnú úlohu zohrala vzájomná komunikácia, tolerantnosť, rozdelenie úloh a dohodnutie sa na spoločnom postupe. Nadobudli nové vedomosti v oblasti života a práce remeselníkov v stredoveku a osvojili si aj nové zručnosti či už pri tvorbe výrobkov, truhlíc a aj pri pečení dobrôt. Žiaci predstavovali cech hrnčiarov, drotárov a šperkárov, krajčírov, pekárov. Po prezentácii
       svojich prác si žiaci prichystali odmenu v podobe pohostenia na cechovej hostine.

      • VSE CITY RUN

       VSE CITY RUN je originálnym konceptom charitatívnych behov v centrách miest východného Slovenska.

       15. ročník tohto behu sa uskutočnil v Košiciach. Niesol sa v znamení krásnej myšlienky pomoci detskej onkológii v Košiciach. Na tomto oddelení detskí pacienti zvádzajú ťažký boj so zákernou chorobou, ktorej liečba trvá niekoľko mesiacov, ale aj niekoľko rokov. Zažili sme spoločne jeden krásny športový podvečer, kde panovala úžasná veselá nálada. Všade bolo cítiť silu a energiu od všetkých zúčastnených, ktorí svojou účasťou prišli podporiť malých detských pacientov.

    • Poplatky za stravu platné od 1.1.2023.

    • Dávame do pozornosti nové fin.pásma - poplatky za stravu platné od 1.1.2023.

     Stravné pre I. stupeň: 1,90€ ( 20 prac.dní = 38€)

     Stravné pre II. stupeň: 2,10€ (20 prac.dní = 42€)

     Diétna strava I. stupeň: 2,20€ (20 prac.dní = 44€)

     Diétna strava II. stupeň: 2,40€ (20 prac.dní = 48€)

     Novinkou bude paušálny poplatok za RÉŽIU vo výške 5,00€, ktorý bude každý mesiac automaticky prirátaný k poplatku za stravu.

     Stravné pre dospelých stravníkov:    2,60€ (20 prac.dní = 52€)

     Réžia:                                                1,20€/deň (20 prac.dní = 24€)

     SPOLU dospelý stravník                   3,80€ (55% prispieva zamestnávateľ, 45% hradí zamestanec)

     Príspevok na stravu a réžiu sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

     Link na aktuálne znenie VZN č. 237

     https://www.kosice.sk/vzn/237

     Šeky na mesiac január 2023 vám budeme posielať po koncoročnej uzávierke, teda v prvý januárový týždeň.

     V prípade, že už vaše dieťa nebude navštevovať školskú jedáleň, je nutné odovzdať po dieťati alebo poslať emailom odhlášku. (nájdete ju na https://sjberke.edupage.org/a/tlaciva-1

      

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Utorok 30. 5. 2023
    • GDPR

    • Zásady ochrany osobných údajov

     Zodpovednú osobu za ochranu osobných
     údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva:

     Mudroňova 29, Košice
     IČO: 49943404
     oou@cubsplus.sk, www.cubsplus.sk