• Nadpis

      • Medzinárodný deň zdravia

       Dňa 7.4.2024 bol Medzinárodný deň zdravia, v rámci ktorého si žiaci 8.C triedy pripravili na krúžku Biologicko - chemických vedátorov prezentáciu o dôležitosti umývania rúk na podporu zdravia. 8.4.2024 ju odprezentovali žiakom 2.C triedy. Formou prezentácií ukázali aj svoj vlastný výskum, počas ktorého si pripravili 3 živné médiá, ktoré infikovali špinavými rukami, umytými mydlom a teplou vodou a nezabudli ani na slepý pokus. Svoje zistenia si nafotili a vďaka ním mohli lepšie vysvetliť druhákom dôležitosť umývania rúk. Nakoniec si pre nich pripravili zábavný kvíz v kahoote, aby si overili, či ich druháčikovia počúvali.

      • Návšteva ZOO DOMU

       Žiaci 2.B a 3.B navštívili v uplynulom týždni ZOO Dom Košice. Skvelý pán ošetrovateľ zo ZOO Košice im porozprával rôzne zaujímavosti zo sveta živočíšnej ríše. Avšak najväčším zážitkom bolo možnosť pohladenia hada, korytnačky či leguána. Aj toto je forma učenia, ktorú sa našim žiakom snažíme sprostredkovať 🐍🐢🦎🐠.

      • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

       Naše šikovné žiačky zo 4. A ako víťazky okresného kola recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín postúpili na regionálne kolo. Dňa 15. 4. 2024 zabojovali a boli opäť veľmi úspešné. Žiačka Sofia Toporová sa umiestnila na výbornom 2. mieste a Šarlota Babušová získala krásne 3. miesto. Dievčatá sme na vás veľmi pyšní. Srdečne blahoželáme.

      • Matematické prechádzky

       12.apríla 2024 sme mali matematicko - prechádzkový deň. Žiačky ôsmeho ročníka prešli cez päť stanovíšť, kde riešili rôzne matematické úlohy prostredníctvom aplikácie MathCityMap na Hlavnej ulici v Košiciach. Táto aktivita je typ outdoorovej aktivity riešenej v skupinách, kde členovia spolupracujú, komunikujú, hľadajú stratégie riešenia úloh, ktoré sú prepojené s reálnymi objektami.

      • Deň energií

       Dňa 9.4.2024 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili Dňa energií, technológií a inovácií (,,DETI2024´´) na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. DETI2024 je skvelé podujatie o ekológii, energiách, vede, technike a inováciách, kde sa naši žiaci dozvedeli to, ako môže energia, veda a technika meniť náš svet k lepšiemu. Prezreli si ukážky Juniverzity kurzov na témy: programovanie robotov, stavba domácej počítačovej siete, zapájanie elektronických obvodov, 3D tlač, alebo programovanie mikropočítačov, taktiež si prezreli ukážky prác žiakov strednej školy a zapojili sa do kvízov, v ktorých mohli získať zaujímavé ceny.

   • Prihlásenie

   • Zvonenia

    Nedeľa 21. 4. 2024
    • Oáza oddychu a športu na ZŠ BerKe

    • Hlavným cieľom tohto projektu je motivácia
     pre žiakov pravidelne cvičiť na hodinách
     a vo svojom voľnom čase.

     Altánok bol zakúpený ZRŠ pri ZŠ Bernolákova 16, Košice.

     Outdoorový cvičiaci stroj bol zakúpený
     so spolufinancovaním KSK.


   • IČO:  35564881   Názov:  Aktovka

    • GDPR

    • Zásady ochrany osobných údajov

     Zodpovednú osobu za ochranu osobných
     údajov tomuto prevádzkovateľovi vykonáva:

     Mudroňova 29, Košice
     IČO: 49943404
     oou@cubsplus.sk, www.cubsplus.sk