• Školské kolá olympiád a súťaží

     • Slovenský jazyk

     • 📝 Olympiáda zo slovenského jazyka 📝

      1. miesto: Juliana Salonnová             8.A

      2. miesto: Diana Szabadosová           9.A

      2. miesto: Linda Juhanová                 8.A

      3. miesto: Sofia Horovčáková           9.A

      Úspešná riešiteľka:

      Zora Zofia Poroknovcová                  8.A

      📜 Hviezdoslavov Kubín 📜

      I. Kategória Próza      

      1. miesto:  Gabriela Paločková            3.C   

      2. miesto:  Michal Turcovský                 2.A                 

      3. miesto:  Aron Mittelmann                   3.A  

      I. Kategória Poézia                                 

      1.miesto:  Hana Kurianová                 2.C                    

       2.miesto:  Kristína Martinčková           4.A          

       3. miesto:  Hana Gutray                      2.C

      II. Kategória Próza                    

      1. miesto:  Simona Gomolčáková      5.A      

      2. miesto:  Ema Štecová                     5.A                   

      3. miesto:  Kristína Bačová                 5.A   

      II. Kategória Poézia                                 

      1.miesto:  Tara Mittelmann                6.B                         

       2.miesto: Alica Bálintová                   6.A           

       3. miesto:  Matej Kugla                      5.A        

      III. kategória Próza                                 

      1. miesto:  Jakub Sopko                   9.B                    

      2. miesto:  Kristína Gondoľová          7.C       

      3.miesto:  Ema Bogová                     8.A        

       III. kategória Poézia                                     

       1. miesto:  Klára Štecová                 9.A                            

       2.miesto:  Emma Baníková               7.A                            

       3.miesto:  Juliana Salonnová             8.A


      📖 Dobšinského rozprávky 📖

      3. ročník

      1. miesto: Šarlota Babušová       3.A

      2.miesto: Tamara Kubová             3.C               

      3. miesto: Mária Imrová                3.C

      4. ročník

      1.miesto: Anna Mašlonková              4.C

      2.miesto: Alexa Kompiš                      4.A

      3. miesto: Katarína Hromjaková         4.A

                                                             

     • Anglický jazyk

     • 🇬🇧Olympiáda anglického jazyka 🇬🇧

      Kategória 1A

      1. miesto: Emma Baníková                7.A

      Úspešní riešitelia:
      6.A trieda: 
      Natália Pomietlová, Matias Tatarka

      6.B trieda: Alexandra Lysinová, Lea Semaníková

      7.A trieda: Naďa Kovačíková, Tamara Begeniová, Zoe Lorencová, Sofia Zniszczolová, Nikola Marettová, Milan Husťák, Mathias Benathi, Daniel Beňa

      7.B trieda: Ada Štecáková, Nina Morochovičová, Simona Tomičová

      7.C trieda: Barbora Švantnerová, Peter Kováč, Soňa Lovászová, Alexej Virostko

      Kategória 1B

      1. miesto: Petra Trami Nguyen          9.A

      Úspešní riešitelia:
      8.A trieda: 
      Matúš Hudák, Linda Juhanová,  Timea Lacková, Viktória Francová, Juliana Salonnová, Terézia Ferenczová, Matej Matkobiš, Zora Zofia Poroknovcová, Matúš Jerga, Ema Bogová, Sandra Széplaki, Oliver Kereszti

      8.B trieda: Petra Čulláková, Hannah Hubená, Karin Kuchárová, Jana Martincová, Petra Pethoová

      8.C trieda: Patrik Tokarčík, Jakub Šoltés, Michal Majdák

      9.A trieda: Richard Molčan

      Angličtina - Online testy | IJV Vieme po anglicky Angličtina - Online testy | IJV

      1. miesto: Lea Dragošková             4.C

      2. miesto: Amy Komorová                4.B

      3. miesto: Lea Gallová                      4.A

      🔠Súťažíme v hláskovaní🔠

      1. miesto.: Zuzana Ondková            3.A

      2. miesto: Michal Tokár                     3.A

      3. miesto: Timmy Ondruš                  3.C