• Medzinárodné súťaže

     • Cudzie jazyky

     • 🌟 English star 🌟

      Úspešní riešitelia:

      2. ročník

      Liliana Rugolská, Katarína Guľová, Timmy Ondruš, Eliška Gerdová                 

      3. ročník

      Šimon Dargó, Lea Dragošková, Alexa Kompiš, Lujza Dubovská, Felix Kompiš, Katarína Hromjáková, Anna Mašlonková, Ján Kovaľ, Lea Kolnerová, Tibor Mihálik, Nadia Petrovská Bianka Pohlyová, Zara Petrovská                 

      4. ročník

      Sebastián Benhatchi, Simona Gomolčáková, Lucia Mikitová, Richard Janeček, Oliver Haas, Samuel Dutka                 

      5. ročník

      Matias Tatarka, Lea Semanková, Sára Bogová, Liana Semanová, Zuzana Vitkovičová               

      6. ročník

      Martin Knotek, Lea Dubovská, Ema Baníková, Naďa Kováčiková, Ema Mináriková, Soňa Lovásová, Veronika Hudáková, Filip Borodajev, Lucia Mikulajčíkov,á Barbora Švantnerová, Ada Štecákov,á, Bohumír Hejátko, Alexandra Gerdová, Alica Hejátková, Nina Morochovičová                     

      7. ročník

      Matúš Hudák , Timea Lacková, Juliana Salonnová, Zora Poroknovcová,  Krisztína Recskyová Terézia Ferenczová, Linda Juhanová, Viktória Francová, Matej Matkobiš                     

      8. ročník

      Laura Pohlyová, Jana Kaťuchová, Diana Szabadosová                  

      9. ročník

      Ivana Pramuková