• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 254/2022 Hygienické potreby 272,86 s DPH 29.09.2022 ILLE-papier-Service SK, spol. s. r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Faktúra 252/2022 Činnosť technika BOZP, PO za 07-09/2022 252,00 s DPH 29.09.2022 Filip Šamaj ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Faktúra 253/2022 Ubytovanie členov OZ PŠaV 193,60 s DPH 29.09.2022 Rekreačné zariadenie, s.r.o., prevádzka RZ Čingov ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Zmluva 23/2022 Zmluva o spolupráci a licencia s DPH 27.09.2022 The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Faktúra 251/2022 Vodné a stočné za 26032022 - 26092022 - telocvičňa 270,89 s DPH 27.09.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 28.09.2022
  Faktúra 250/2022 Vodné, stočné 17.6.2022 - 26.9.2022 3 363,04 s DPH 26.09.2022 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Bernolákova 16 Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 28.09.2022
  Zmluva 22/2022 Školské ovocie pre EP-Poľov s DPH 26.09.2022 HOOK, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Zmluva 21/2022 Licenčná zmluva s DPH 25.09.2022 Vema, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Faktúra 248/2022 Školské potreby 286,25 s DPH 92/2022 23.09.2022 OLHA TRADE, s.r.o., ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 26.09.2022
  Faktúra 249/2022 Učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2022/2023 40,70 s DPH 86/2022 23.09.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 16.09.2022
  Faktúra 247/2022 materiál na údržbu 41,50 s DPH 90/2022 22.09.2022 Kovstav - Ing. Zuzana Kováčová ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 26.09.2022
  Objednávka 93/2022 Školenie inventarizácia 39,00 s DPH 20.09.2022 Regionálne vzdelávacie centrum Košice ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Objednávka 92/2022 Školské potreby 286,25 s DPH 20.09.2022 OLHA TRADE, s.r.o., ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Objednávka 91/2022 Školenie inventarizácia 65,00 s DPH 19.09.2022 Asociácia správcov registratúry ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Faktúra 246/2022 Učebnice pre 2. stupeň ZŠ 58,80 s DPH 88/2022 19.09.2022 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 20.09.2022
  Objednávka 90/2022 Materiál na údržbu 41,50 s DPH 19.09.2022 KOVSTAV - Ing. Zuzana Kováčová ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Faktúra 245/2022 Dodávka elektriny 8/2022 1 138.14 s DPH 19.09.2022 VSE a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 19.09.2022
  Objednávka 89/2022 Výpočet prevádzkových nákladov s DPH 16.09.2022 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  Faktúra 242/2022 Služba Študentský časopis Bez námahy od 12.9.2022 do 11.9.2023 48,00 s DPH 14/2019 14.09.2022 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 16.09.2022
  Objednávka 88/2022 Učebnice pre 2. stupeň ZŠ 58,80 s DPH 14.09.2022 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2606