• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Objednávka 60/2023 Servis kopírovacieho stroja 204,00 s DPH 25.09.2023 BLARO, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 25.09.2023
   Objednávka 59/2023 Oprava odpadového potrubia 320,00 s DPH 25.09.2023 Peter Krafčik ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 25.09.2023
   Objednávka 58/2023 Vybavenie do lekárničiek 175,77 s DPH 25.09.2023 LEKÁREŇ JAZERO, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 25.09.2023
   Objednávka 57/2023 Učebnice na cudzie jazyky 176,40 s DPH 22.09.2023 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 22.09.2023
   Zmluva 21/2023 Dodatok č.11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.8.2000 2 491,90 s DPH 22.09.2023 MA-Dent s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 22.09.2023
   Objednávka 56/2023 Materiál na údržbu 240,52 s DPH 21.09.2023 HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 21.09.2023
   Faktúra 197/2023 Výpočet prevádzkových nákladov 46,92 s DPH 51/2023 20.09.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 20.09.2023
   Faktúra 196/2023 Káble 55,49 s DPH 47/2023 20.09.2023 Datacomp s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 20.09.2023
   Faktúra 194/2023 Učebnice pre 2. stupeň ZŠ 2 895.20 s DPH 50/2023 19.09.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 19.09.2023
   Faktúra 193/2023 Učebnice pre 2. stupeň na šk. rok 2023/2024 806,40 s DPH 53/2023 19.09.2023 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 22.09.2023 19.09.2023
   Objednávka 54/2023 Výpočet prevádzkových nákladov 47,64 s DPH 19.09.2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 19.09.2023
   Objednávka 55/2023 Plagáty 406,00 s DPH 19.09.2023 FAST ADVERT s.r.o ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 19.09.2023
   Faktúra 195/2023 Plagáty 406,00 s DPH 55/2023 19.09.2023 FAST ADVERT s.r.o ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 19.09.2023
   Faktúra 192/2023 Dodávka elektriny - ZŠ Bernolákova 8/2023 891,30 s DPH 18.09.2023 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 18.09.2023 18.09.2023
   Faktúra 191/2023 Mesačný poplatok Orange 15,50 s DPH 69/2021 14.09.2023 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 18.09.2023 14.09.2023
   Objednávka 53/2023 Učebnice pre 2.stupeň na šk. rok 2023/2024 806,40 s DPH 13.09.2023 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 13.09.2023
   Faktúra 190/2023 Služba Študentský časopis Bez námahy od 12.9.2023 do 11.9.2024 48,00 s DPH 14/2019 13.09.2023 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 18.09.2023 13.09.2023
   Faktúra 186/2023 Spracovanie finančného účtovníctva 8/2023 300,00 s DPH 12.09.2023 Stredisko služieb škole ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená riadením ZŠ 18.09.2023 12.09.2023
   Faktúra 189/2023 Učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2023/2024 855,14 s DPH 12.09.2023 AITEC, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená vedením ZŠ 31.08.2023 12.09.2023
   Faktúra 188/2023 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 09/23-08/24 722,40 s DPH 12.09.2023 Vema, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová poverená riadením ZŠ 18.09.2023 12.09.2023
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3135