• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 68/2024 Poistenie majetku - projekt Selfie 103,21 s DPH 14/2023 19.04.2024 UNIQA pojišťovna, a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 19.04.2024
   Faktúra 67/2024 Mesačný poplatok Orange 19,00 s DPH 69/2021 15.04.2024 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 15.04.2024
   Faktúra 66/2024 Mobil - hovorné 03/2024 42,48 s DPH 11.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 11.04.2024
   Faktúra 65/2024 Doplatok stravné 1.Q 2024 Poľov 150,04 s DPH 11.04.2024 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 11.04.2024
   Objednávka 12/2024 Ubytovanie a strava počas školského výletu s DPH 11.04.2024 Hotel *** SOREA HUTNÍK I ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 11.04.2024
   Faktúra 64/2024 Deratizácia ZŠ a Poľov 80,00 s DPH 10/2024 11.04.2024 Jaroslav Mráz - INSEKT ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 11.04.2024
   Faktúra 63/2024 Dodávka elektriny - Poľov 03/2024 145,81 s DPH 10.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024
   Faktúra 62/2024 Dodávka elektriny - ZŠ Bernolákova 03/2024 1 328,71 s DPH 09.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 09.04.2024
   Faktúra 60/2024 Dodávka tepelnej energie 3/2024 8 551,16 s DPH 12/2006 09.04.2024 Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 09.04.2024
   Faktúra 59/2024 Poplatok za poskytnutie služby mVL 12/2023-02/2024 31,42 s DPH 08.04.2024 Vema, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 08.04.2024
   Faktúra 61/2024 Občerstvenie metodický deň Deň učiteľov 2024 1 988,00 s DPH 11/2024 08.04.2024 Tobi s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 09.04.2024
   Faktúra 58/2024 Vykonané práce v zmysle zmluvy 51/2018 za obdobie 01-03/2024 104,40 s DPH 51/2018 04.04.2024 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16 Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 04.04.2024
   Faktúra 57/2024 Telekomunikačné služby 03/2024 pevná sieť 30,00 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 04.04.2024
   Objednávka 11/2024 Občerstvenie metodický deň ku dňu učiteľov 1 988,00 s DPH 03.04.2024 Reštaurácia Rubikon ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 03.04.2024
   Faktúra 56/2024 Spracovanie finančného účtovníctva 3/2024 300,00 s DPH 03.04.2024 Stredisko služieb škole ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 03.04.2024
   Faktúra 55/2024 Dodávka elektriny - Poľov 04/2024 115,00 s DPH 03.04.2024 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 03.04.2024
   Faktúra 54/2024 Dodávka zemného plynu Poľov 01.04.2024-30.04.2024 906,00 s DPH 03.04.2024 SPP, a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 03.04.2024
   Faktúra 53/2024 Dodávka zemného plynu ZŠ Bernolákova01.04.2024-30.04.2024 5,00 s DPH 03.04.2024 SPP, a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 03.04.2024
   Faktúra 52/2024 Triedený odpad 37,68 s DPH 03.04.2024 KOSIT a.s. ZŠ Bernolákova 16, Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 03.04.2024
   Faktúra 48/2024 Vodné, stočné 09.12.2023-25.03.2024 5 629,26 s DPH 27.03.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Bernolákova 16 Košice PaedDr. Mária Blanárová riaditeľka školy 10.04.2024 27.03.2024
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3464