• EP Poľov

          • História

          • Do roku 1977 bol vyučovací proces v Poľove zabezpečovaný v priestoroch budovy typu menšieho rodinného domčeka. S narastajúcim počtom detí sa občania obce rozhodli svojpomocne začať výstavbu novej budovy školy. Výstavba bola začatá v r. 1976 a v školskom roku 1977/78 vstúpili do krásnych veľkorysých  priestorov novej školy prví žiaci. V tom čase tu pôsobila aj Materská škola, keďže jej budova bola takisto vo výstavbe. Materská a základná škola sa rozdelili na dve poschodia.