• 2% dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

    • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Celoročne pracujeme na zlepšení a skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu Vašich detí a opäť je čas, kedy im môžete pomôcť aj Vy.

     Prostredníctvom občianskeho združenia „Aktovka“ pri EP Dolina 43 Poľov, ktoré aktívne spolupracuje s našou školou, môžete prispieť poukázaním 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023.

     Poukázaním 2% podporíte predovšetkým našu školu a triedu, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

     V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2%, poprosíme Vás odovzdať vyplnený nižšie
     uvedený formulár a potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa triednej učiteľke Vášho
     dieťaťa.

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • vytvorenie relaxačného prostredia v areáli školy
     • materiálno – technické zabezpečenie v triede podľa potreby.

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

     Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

     IČO:  35564881

     Názov:  Aktovka

     Pozn.: Pre tento kalendárny rok nie je možné poukazovať 2% z dane za rok 2023 ZRŠ pri ZŠ Bernolákova 16, Košice z dôvodu nestihnutia termínu na zverejnenie použitia 2% dane v obchodnom vestníku za predlošlý rok 2022.

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri Základnej škole na Bernolákovej ul. č. 16 v Košiciach
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 16/424, 04011 Košice
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 35549301
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri Základnej škole na Bernolákovej ul. č. 16 v Košiciach
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 16/424, 04011 Košice
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 35549301
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri Základnej škole na Bernolákovej ul. č. 16 v Košiciach
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bernolákova 16/424, 04011 Košice
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 35549301
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.