• Školské kolá olympiád a súťaží

     • Slovenský jazyk

     • 📝 Olympiáda zo slovenského jazyka 📝

      Úspešní riešitelia:

      9.A trieda: Andrea Andraščíková, Alexandra Danielová, Daniel Hudáček, Dominik Kasarda,

                         Dávid Kráľovský, Tomáš Kulín, Róbert Matyi, Pavol Papinčák, Natália Petrovská

                         Simona Pöhmová, Ivana Pramuková, Matej Šambronský, Sebastián Žikeš

      9.B trieda: Dáša Hricová

       

      📚 Olympiáda čitateľskej gramotnosti 📚

      8. A trieda:   1. miesto - Laura Pohlyová               8.A

                            2. miesto - Adela Kopásková            8.A

                            3. miesto - Šimon Albrecht                8.A

                            4. miesto - Maxim Deiml                   8.A            

                            5. miesto - Petra Nguyen                  8.A            

                            6.miesto - Michal Kraus                    8.A             

                            7. miesto - Ivan Novotný                   8.A

       

      8. B trieda:   1. miesto - Jakub Borisz                   8.B 

                            2. miesto - Rastislav Uram               8.B  

                            3. miesto - Tomáš Štofa                    8.B

       

      9. ročník:      1. miesto - Andrea Andraščíková       9.A

                                             Juliana Andrášová            9.B

                                             Katarína Hudáková           9.C

       

      📜 Hviezdoslavov Kubín 📜

      Poézia

      1.miesto: Simona Gomolčáková        4.C

      2.miesto: Rebeka Uzíková                 3.B

      3.miesto: Ella Hubená                        3.A

      Próza

      1.miesto: Kristína Bačová                  4.C

      2.miesto: Martina Sabolová               2.B

      3. miesto: Sofia Toporová                  2.A

       

      📖 Dobšinského rozprávky 📖

      3. ročník

      1. miesto: Alex Kompiš                     3.A

                       Daniel Pavelka                 3.B

                        Lea Dubovská                 3.C

      2.miesto:   Lea Gallová                     3.A

                        Rebeka Uzíková             3.B

                        Natália Textoris               3.C

      3. miesto: Adela Košuthová              3.A

                      Viktória Vaňková               3.B

                      Martin Rusnák                  3.C

      4. ročník:

      1.miesto: SašaVološinová                4.A

      2.miesto: Katarína Tomová               4.B

      3. miesto: Matej Kugla                      4.C