• Pre rodičov

     • Organizácia školského roka

     • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024

      Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
      jesenné 27. október 2023
      (piatok)
      30. – 31.10.2023 2. november 2023
      (štvrtok)
      vianočné 22. december 2023
      (piatok)
      23.12.2023 – 7.1. 2024 8. január 2024
      (pondelok)
      jarné 23. február 2024
      (piatok)
      26.02. – 01.03.2024 04. marec 2024
      (pondelok)
      Veľkonočné 27. marec 2024
      (streda)
      28.03. – 02.4.2024 3. apríl 2024
      (streda)
      letné 28. jún 2024
      (piatok)
      1.7. – 01.09.2024 2. september 2024
      (pondelok)