• Pre rodičov

     • Organizácia školského roka

     • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023

      Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
      jesenné 27. október 2022
      (štvrtok)
      28. – 31.10.2022 2. november 2022
      (streda)
      vianočné 22. december 2022
      (štvrtok)
      23.12.2022 – 7.1. 2023 9. január 2023
      (pondelok)
      jarné 3. marec 2023
      (piatok)
      6. – 10.3.2023 13. marec 2023
      (pondelok)
      Veľkonočné 5. apríl 2023
      (streda)
      6. – 11.4.2023 12. apríl 2023
      (streda)
      letné 30. jún 2023
      (piatok)
      1.7. – 31.8.2023 4. september 2023
      (pondelok)