• Celomestské súťaže

     • 🔙 Dejepis 🔙

     • 1.miesto: 5.C trieda: Vanessa Sopková, Viktória Tomčíková, Kristína Matoňáková

      1.miesto: 6.B trieda: Lenka Beňová, Marianna Gaurová

      1.miesto: 6.C trieda: Timotej Hrabčák, Bianka Poláčková, Marína Semančíková, Viktória Šefarová

      2.miesto: 5.A trieda:  Saša Vološinová, Miriam Varcholová, Lenka Lipková