• Celoslovenské kolá súťaží a olympiád

     • Slovenský jazyk

     • ✍ Ypsilon - Slovina je hra ✍

      100%
      4.A trieda: Katarína Hromjáková, Laura Slemenská
      4.C trieda: Lujza Dubovská, Nadia Petrovská

      Úspešní riešitelia:

      2.A trieda:
      Alica Ogurčáková,
      Marek Matis,
      Richard Tomčko, 
      Adrián Reisinger,
      Michal Turcovský, 
      Laura Neupauerová,
      Nina Štefaniková, 
      Soňa Michalková, 
      Ema Eperješiová,
      Artúr Harbula,
      Emma Bóriková,
      Nela Štefaniková,
      Ema Šimeková

      3.A trieda:
      Zuzana Ondková,
      Alexandra Anna Juhásová,
      Maximilián Mikluš,
      Šarlota Babušová,
      Sofia Toporová,
      Katarína Guľová

       

       

       

      4.A trieda:
      Zara Petrovská

       

       

       

       

       

      6.A trieda:
      Daniela Jacková,
      Krištof Kužma,
      Simon Benko

       

       

       

       

      7.A trieda:
      Lea Dubovská,
      Lucia Mikulajčíková,
      Tamara Begeniová,
      Kvetoslava Jachová,
      Sofia Zniszczolová,
      Daniela Hlubeňová,
      Zoe Lorencová,
      Ema Mináriková,
      Naďa Kováčiková,


       

      2.C trieda:
      Hana Gutray,
      Radka Pančurová,
      Zuzana Kulínová,
      Maxim Minárik,
      Oliver Ďurica,
      Tamara Pellová,
      Timea Pavláková,
      Hana Kurianová,
      Alex Šakovič,
      Alexandra Ďorková,
      Kristína Tóthová,
      Ela Šimurdová,
      Dávid Matej

      3.C trieda:
      Jakub Hudák

       

       

       

       

       

      4.B trieda:
      Ján Kovaľ,
      Bianka Pohlyová,
      Viktória Vaňková,
      Vanessa Olexová,
      Ivana Petrová

       

       

       

       

      6.B trieda:
      Liana Semanová,
      Sára Bogová,
      Lea Semanková

       

       

       

       

      7.B trieda:
      Alica Hejátková,
      Bohumír Hejátko
       

       

       

       

       

      2.D trieda:
      Ema Pethoová, Nela Gergelyová, Michaela Krausová, Karolína Oravcová, Denis Varga

      3.D trieda:
      Karolína Horská
       

      4.C trieda:
      Lea Dragošková,
      Sára Franková,
      Martin Rusnák,
      Anna Mašlonková

       

      6.C trieda:
      Timotej Hrabčák,
      Zuzana Vitkovičová,
      Sofia Jergová

       

      7.C trieda:
      Šimon Kužma,
      Lea Kořinková,
      Barbora Švantnerová,
      Barbora Stolárová,
      Soňa Lovászová,
      Tomáš Karabinoš