• Školské kolá olympiád a súťaží

     • Slovenský jazyk

     • 📜 Hviezdoslavov Kubín 📜

     • Poézia I. kategória

      1.miesto Sofia Toporová              4.A

      2. miesto Michal Turcovský            3.A

      3. miesto Gabriela Paločková        4.C

       

      Poézia II. kategória

      2.miesto Kristína Bačová               6.A

      3. miesto Lukáš Belušár                 5.C

       

      Poézia III. kategória

      1.miesto Kristína Gondoľová       8.C

      2. miesto Kvetoslava Jachová        8.A

      3. miesto Emma Galerová              7.A

      3. miesto Sofia Gondoľová             7.C

      Próza I. kategória

      1.miesto Šarlota Babušová             4.A

      2. miesto Hana Kurianová                 3.C

      3. miesto Ela Šimurdová                    3.C

       

      Próza II. kategória

      1.miesto Simona Gomolčáková      6.A

      2. miesto Ema Štecová                      6.A

      3. miesto Vanessa Sopková               6.C

       

      Próza III. kategória

      1.miesto Ema Baníková                   8.A

      2. miesto Valentína Ďurčanská          8.C

      3. miesto Eliška Špinerová                 8.A

     • 📝 Olympiáda zo slovenského jazyka 📝

      1. miesto: Eva Psotová 8.A

       Úspešní riešitelia:

      8.A trieda: Sofia Zniszczolová, Lea Dubovská, Tamara Begeniová,

      9.A trieda: Zora Zofia Poroknovcová, Nina Andrejková, Linda Juhanová, Timea Lacková, Štefánia Daňková

     • Anglický jazyk

    • 🇬🇧 Olympiáda anglického jazyka - S 🇬🇧

     1. miesto: Oliver Kristiňák 7.A  

     Úspešní riešitelia:

     5.A trieda: Tamia Sárossy

     6.A trieda: Simona Henželová, Saša Vološinová, Lucia Mikitová

     6.B trieda: Martin Lacko

     7.A trieda: Laura Gombošová, Kristína Vojtašková

     7.B trieda: Alexandra Lysinová, Lea Semanková 7.B

      

     🇬🇧 Olympiáda anglického jazyka - 1B 🇬🇧

      

     1. miesto: Timea Lacková 9.A

     Úspešní riešitelia:

     5.A trieda: Naďa Kováčiková, Nikola Marettová, Emma Baníková, Tamara Holubová

     9.A trieda: Viktória Francová, Linda Juhanová, Zora Zofia Poroknovcová,  Kristýna Recskyová, Matúš Hudák, Matej Matkobiš, Maximilián Staroň, Valéria Pástorová, Viktória Marčišinová, Karol Moščák, Matúš Jerga,

     9.B trieda: Jana Martincová, Dominik Zavacký

     9.C trieda: Veronika Lainczová