• Okresné kolá olympiád a súťaží

     • 🧾Šaliansky Maťko🧾

     • 1.miesto: Kristína Bačová    6.A

     • 📜 Hviezdoslavov Kubín 📜

     • Próza I. kategória                                                                    Poézia I. kategória

      1.miesto Šarlota Babušová              4.A                              1.miesto Sofia Toporová                  4.A

      Próza II. kategória
      3.miesto Simona Gomolčáková         6.A

      Próza III. kategória
      2.miesto Ema Baníková                     8.A

     • 📝 Olympiáda zo slovenského jazyka 📝

      1. miesto: Eva Psotová 8.A
     • 📝 Olympiáda z anglického jazyka 📝

     • Olympiáda z anglického jazyka – 1A

      Úspešný riešiteľ:

      Oliver Kristiňák 7.A

      Olympiáda z anglického jazyka – 1B

      Úspešný riešiteľ:

      Timea Lacková 9.A