• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,
  ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do 1. ročníka na našu školu, prosíme Vás o vypísanie elektronického formulára prihlášky.  Táto elektronická prihláška slúži na urýchlenie administratívy pri zápise prvákov. Máte v nej aj možnosť priložiť  scan rodného listu dieťaťa.

  Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia s dieťaťom. K zápisu je potrebné mať občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

  Termíny zápisu:

  piatok      1.4.2022  od  14.00 do 18.00 hod.
  sobota     2.4.2022  od    8.00 do 12.00 hod.


  Ak by situácia neumožnila uskutočniť zápis prezenčne (pandemické opatrenia), o ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky našej školy zsberke.edupage.org.

  Teší nás Váš záujem o našu školu a radi sa s Vami čoskoro stretneme.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: