• Elektronická prihláška

  • Prihláška na štúdium na našej škole

   Vážení rodičia,
   ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do 1. ročníka na našu školu, prosíme Vás o vypísanie elektronického formulára prihlášky.  Táto elektronická prihláška slúži na urýchlenie administratívy pri zápise prvákov. Máte v nej aj možnosť priložiť  scan rodného listu dieťaťa.

   Zápisu sa zúčastnia obaja zákonní zástupcovia s dieťaťom. K zápisu je potrebné mať občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

   Termíny zápisu:

   piatok       5.4.2024  od  14.00 do 18.00 hod.
   sobota      6.4.2024  od    8.00 do 12.00 hod.


   Teší nás Váš záujem o našu školu a radi sa s Vami čoskoro stretneme.

   Vyplnenie prihlášky

   Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


   Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

   Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
   Kód formulára: