• Vedenie školy

    • PaedDr. Mária Blanárová
    • PaedDr. Mária Blanárováriaditeľka školyriaditelka.zsberke@gmail.com
    • Mgr. Janka Mikovčáková
    • Mgr. Janka Mikovčákovázástupkyňa RŠ pre I. stupeňzrs1.zsberke@gmail.com
    • RNDr. Eva Halászová
    • RNDr. Eva Halászovázástupkyňa RŠ pre II. stupeňzrs2.zsberke@gmail.com
    • Mgr. Barbora Bobaľ Bošnovičová
    • Mgr. Barbora Bobaľ Bošnovičovávedúca ekonomicko-technického úseku
    • Martina Bačová
    • Martina Bačovávedúca ŠKDskd.zsberke@gmail.com