• Zamestnanci školy

    • I. stupeň

      • Mgr. Lenka Albrechtová
      • Mgr. Lenka Albrechtovátriedna učiteľkaEP Poľov
      • Mgr. Zuzana Čief Fiľakovská
      • Mgr. Zuzana Čief Fiľakovská triedna učiteľka
      • Mgr. Viktória Drugová
      • Mgr. Viktória Drugovátriedna učiteľka
      • Mgr. Mária Dudinská
      • Mgr. Mária Dudinskátriedna učiteľka
      • Mgr. Jakub Farkaš
      • Mgr. Jakub Farkašnáboženská výchova
      • Mgr. Miriam Jacová
      • Mgr. Miriam Jacovátriedna učiteľka
      • Mgr. Renáta Jacová
      • Mgr. Renáta Jacová triedna učiteľka
      • Mgr. Stanislava Kušnírová
      • Mgr. Stanislava Kušnírovátriedna učiteľka
      • Mgr. Anastázia Mačingová
      • Mgr. Anastázia Mačingovátriedna učiteľka
      • Mgr. Ľubica Mervová
      • Mgr. Ľubica Mervovánáboženská výchova
      • Mgr. Janka Mikovčáková
      • Mgr. Janka MikovčákováZRŠ I.
      • Mgr. Eliška Pčolinská
      • Mgr. Eliška Pčolinskátriedna učiteľkaEP Poľov
      • PaedDr. Gabriela Pellová
      • PaedDr. Gabriela Pellovátriedna učiteľka
      • PaedDr. Beáta Petreková
      • PaedDr. Beáta Petrekovátriedna učiteľka
      • Mgr. Zuzana Poliaková
      • Mgr. Zuzana Poliakovátriedna učiteľka
      • PaedDr. Silvia Sopková
      • PaedDr. Silvia Sopkovátriedna učiteľka
      • Mgr. Bibiána Šajtyová
      • Mgr. Bibiána ŠajtyováNV
      • Mgr. Denisa Štovčíková
      • Mgr. Denisa Štovčíková
      • Mgr. Diana Vančová
      • Mgr. Diana Vančovátriedna učiteľka
    • II. stupeň

      • PaedDr. Mária Blanárová
      • PaedDr. Mária Blanárováriaditeľka školy
      • Mgr. Bibiána Dávidová
      • Mgr. Bibiána Dávidováanglický jazyk
      • Mgr. Ivana Drabiková
      • Mgr. Ivana DrabikováMD
      • Mgr. Simona Fedorová
      • Mgr. Simona Fedorováanglický jazyk
      • Mgr. Eva Gomolčáková
      • Mgr. Eva Gomolčákovámatematika, technika
      • Mgr. Anna Gregová
      • Mgr. Anna Gregová
      • RNDr. Anna Hakalová
      • RNDr. Anna Hakalovábiológia, informatika
      • RNDr. Eva Halászová
      • RNDr. Eva HalászováZRŠ II.fyzika
      • Ing. Katarína Halušková
      • Ing. Katarína Haluškovámatematika, informatikaMD
      • PaedDr. Viera Helbichová
      • PaedDr. Viera Helbichováslovenský jazyk
      • Mgr. Alexandra Hudáčová, PhD.
      • Mgr. Alexandra Hudáčová, PhD.matematika, informatika
      • Mgr. Jana Humeňanská
      • Mgr. Jana Humeňanskáobčianska náuka, etická výchova, anglický jazyk
      • Mgr.Diana Jurašková
      • Mgr.Diana Juraškováslovenský jazyk, hudobná výchova
      • Ing. Monika Karászová
      • Ing. Monika Karászovátechnika, informatika
      • Mgr. Veronika Kašparová
      • Mgr. Veronika Kašparovámatematika, informatikaMD
      • Mgr. Miriam Kuciková
      • Mgr. Miriam Kucikovánemecký jazyk, geografia, telesná výchova
      • Mgr. Dajana Leskovianska
      • Mgr. Dajana Leskovianskamatematika
      • Mgr. Gabriela Maščáková
      • Mgr. Gabriela Maščákováanglický jazyk
      • Mgr. Juliána Matová
      • Mgr. Juliána Matovábiológia, chémia
      • Mgr. Igor Minčík
      • Mgr. Igor Minčíktelesná výchova
      • PhDr. Alena Molnárová
      • PhDr. Alena Molnárováslovenský jazyk, dejepis
      • Mgr. Viera Nosaľová
      • Mgr. Viera Nosaľovágeografia, náboženská výchova
      • PaedDr. Iveta Onderová
      • PaedDr. Iveta Onderová slovenský jazyk, výtvarná výchova
      • Mgr. Stanislav Payer
      • Mgr. Stanislav Payerfyzika, telesná výchova, hudobná výchova
      • Mgr. Iveta Payerová
      • Mgr. Iveta Payerovámatematika, informatika
      • Ing. Zuzana Šáriková
      • Ing. Zuzana Šárikováanglický jazyk, technika
      • Mgr., PhD. Marianna Tkáčová
      • Mgr., PhD. Marianna Tkáčovádejepis, geografia
      • Mgr. Blanka Uchaľová
      • Mgr. Blanka Uchaľovádejepis
      • Mgr. Tatiana Vasková
      • Mgr. Tatiana Vaskováslovenský jazyk, dejepisMD
      • Mgr. Viktória Vencuriková
      • Mgr. Viktória Vencurikovátelesná výchova
      • Mgr. Patrícia Vlčková
      • Mgr. Patrícia Vlčkováruský jazyk, anglický jazyk
      • Mgr. Katarína Žáková
      • Mgr. Katarína Žákováchémia, biológia, anglický jazykMD
    • Školský klub detí

      • Martina Bačová
      • Martina Bačovávedúca ŠKD
      • Mgr. Simona Hološková
      • Mgr. Simona HološkováŠKD
      • Oľga Klausmannová
      • Oľga KlausmannováŠKD
      • Jana Mittelmann
      • Jana MittelmannŠKD
      • Dana Šelengová
      • Dana ŠelengováŠKD
      • Monika Pethӧová
      • Monika PethӧováŠKD - EP Poľov
      • Bibiána Pivovarníková
      • Bibiána PivovarníkováŠKD
      • Zuzana Rusnáková
      • Zuzana RusnákováŠKD
      • Gabriela Schwarczová
      • Gabriela SchwarczováŠKD
      • Monika Virostková
      • Monika VirostkováŠKD - EP Poľov
      • Lenka Žáčiková
      • Lenka ŽáčikováŠKD
      • Marcela Žigová
      • Marcela ŽigováŠKD
     • Školský podporný tím

     •                   

       Petronela Bodnárová   
       pedagogická asistentka


       Kristína Haľková
       asistentka učiteľa   

           

        Mgr. Anna Gregová
        pedagogická asistentka  

        Mgr. Lea Grupáčová
        školská psychologička

       Mgr. Lucia Kušniráková
       pedagogická asistentka

        Mgr. Daša Lukáčová
      pedagogická asistentka

                     
          školská špeciálna pedagogička 

       Mgr. Lenka Pronská
       pedagogická asistentka