• Zamestnanci školy

    • I. stupeň

      • Mgr. Zuzana Čief Fiľakovská
      • Mgr. Zuzana Čief Fiľakovská
      • Mgr. Stanislava Kušnírová
      • Mgr. Stanislava Kušnírová
      • Mgr. Eliška Pčolinská
      • Mgr. Eliška PčolinskáEP Poľov
      • Mgr. Bibiána Šajtyová
      • Mgr. Bibiána ŠajtyováNV
      • Mgr. Viktória Drugová
      • Mgr. Viktória DrugováMD
      • Mgr. Anastázia Mačingová
      • Mgr. Anastázia Mačingová
      • PaedDr. Gabriela Pellová
      • PaedDr. Gabriela Pellová
      • PaedDr. Silvia Sopková
      • PaedDr. Silvia Sopková
      • Mgr. Mária Dudinská
      • Mgr. Mária Dudinská
      • Mgr. Ľubica Mervová
      • Mgr. Ľubica Mervová
      • PaedDr. Beáta Petreková
      • PaedDr. Beáta Petreková
      • Mgr. Mária Tomová
      • Mgr. Mária Tomová
      • Mgr. Miriam Jacová
      • Mgr. Miriam Jacová
      • Mgr. Janka Mikovčáková
      • Mgr. Janka MikovčákováZRŠ I.
      • Mgr. Zuzana Poliaková
      • Mgr. Zuzana Poliaková
      • Mgr. Diana Vančová
      • Mgr. Diana Vančová
      • Mgr. Renáta Jacová
      • Mgr. Renáta Jacová
      • Mgr. Viera Paľová
      • Mgr. Viera Paľová
      • Mgr. Tajana Reháková
      • Mgr. Tajana Reháková EP Poľov
    • II. stupeň

      • PaedDr. Mária Blanárová
      • PaedDr. Mária Blanárováriaditeľka školy
      • Ing. Katarína Halušková
      • Ing. Katarína Haluškovámatematika, informatikaMD
      • Mgr. Gabriela Maščáková
      • Mgr. Gabriela Maščákováanglický jazyk
      • Mgr. Iveta Payerová
      • Mgr. Iveta Payerovámatematika, informatika
      • Mgr. Bibiána Dávidová
      • Mgr. Bibiána Dávidováanglický jazyk
      • PaedDr. Viera Helbichová
      • PaedDr. Viera Helbichováslovenský jazyk
      • Mgr. Igor Minčík
      • Mgr. Igor Minčíktelesná výchova
      • Ing. Zuzana Šáriková
      • Ing. Zuzana Šárikováanglický jazyk, technika
      • Mgr. Ivana Drabiková
      • Mgr. Ivana DrabikováMD
      • Mgr. Alexandra Hudáčová
      • Mgr. Alexandra Hudáčovámatematika, informatika
      • PhDr. Alena Molnárová
      • PhDr. Alena Molnárováslovenský jazyk, dejepis
      • Mgr., PhD. Marianna Tkáčová
      • Mgr., PhD. Marianna Tkáčovádejepis, geografia
      • Mgr. Jakub Farkaš
      • Mgr. Jakub Farkašnáboženská výchova
      • Mgr. Jana Humeňanská
      • Mgr. Jana Humeňanskáobčianska náuka, etická výchova, anglický jazyk
      • Mgr. Viera Nosaľová
      • Mgr. Viera Nosaľovágeografia, náboženská výchova
      • Mgr. Tatiana Vasková
      • Mgr. Tatiana Vaskováslovenský jazyk, dejepis
      • Mgr. Eva Gomolčáková
      • Mgr. Eva Gomolčákovámatematika, technika
      • Mgr. Juliána Kaliňáková
      • Mgr. Juliána Kaliňákovábiológia, chémia
      • PaedDr. Iveta Onderová
      • PaedDr. Iveta Onderová slovenský jazyk, výtvarná výchova
      • Mgr. Patrícia Vlčková
      • Mgr. Patrícia Vlčkováruský jazyk, anglický jazyk
      • RNDr. Anna Hakalová
      • RNDr. Anna Hakalovábiológia, informatika
      • Mgr. Miriam Kuciková
      • Mgr. Miriam Kucikovánemecký jazyk, geografia, telesná výchova
      • Mgr. Mária Pastirčáková
      • Mgr. Mária Pastirčákováslovenský jazyk, hudobná výchova, výtvarná výchova
      • Mgr. Ivan Vydra
      • Mgr. Ivan Vydramatematika, biológia, nemecký jazyk, technika
      • RNDr. Eva Halászová
      • RNDr. Eva HalászováZRŠ II.fyzika, etická výchova
      • Mgr. Veronika Lošoncziová
      • Mgr. Veronika Lošoncziovámatematika, informatika
      • Mgr. Stanislav Payer
      • Mgr. Stanislav Payerfyzika, telesná výchova, hudobná výchova
      • Mgr. Katarína Žáková
      • Mgr. Katarína Žákováchémia, biológia, anglický jazykMD
    • Školský klub detí

      • Bc. Lenka Albrechtová
      • Bc. Lenka AlbrechtováŠKD - EP Poľov
      • Bibiána Pivovarníková
      • Bibiána PivovarníkováŠKD
      • Lenka Žáčiková
      • Lenka ŽáčikováŠKD
      • Martina Bačová
      • Martina Bačovávedúca ŠKD
      • Zuzana Rusnáková
      • Zuzana RusnákováŠKD
      • Marcela Žigová
      • Marcela ŽigováŠKD
      • Oľga Klausmannová
      • Oľga KlausmannováŠKD
      • Gabriela Schwarczová
      • Gabriela SchwarczováŠKD
      • Jaroslava Némethová
      • Jaroslava NémethováŠKD
      • Monika Virostková
      • Monika VirostkováŠKD - EP Poľov
      • Ing. Gabriela Adamčáková
      • Ing. Gabriela AdamčákováŠKD
      • Jana Mittelmann
      • Jana MittelmannŠKD
     • Školský podporný tím

     •                   

      Petronela Bodnárová   
      asistentka učiteľa

       

       

      Miroslava Gazdíková
      asistentka učiteľa

       

           

      Lucia Kušniráková
      asistentka učiteľa  

       

      Mgr. Simona Pekár-Hudáková
      asistentka učiteľa    

       

       Ing. Alena Cocuľová
      asistentka učiteľa   

      Mgr. Lea Grupáčová
      školská psychologička


      Mgr. Ľubica Palfyová             
      školská špeciálna pedagogička     

      Mgr. Lenka Pronská
      asistentka učiteľa