• ŠKD

     • Základné informácie

     • Vedúca ŠKD: Martina Bačová

      skd.zsberke@gmail.com


      ZŠ Bernolákova 16, Košice                                                       ZŠ elokované pracovisko, Dolina 43, Poľov

      Ranná družina: od 6:00 do 7:30 hod.                                         Ranná družina: od 6:30 do 7:45 hod.

      ŠKD je v prevádzke do 17:00 hod.                                             ŠKD je v prevádzke do 16:40 hod.


       Najskorší odchod z ŠKD je o 14:00 hod.


      Mesačný poplatok za dieťa je 11,-€

      OD 01.01.2023 JE MESAČNÝ POPLATOK ZA DIEŤA 15,- €

      Čislo účtu: IBAN SK46 5600 0000 0093 0888 1001

      Variabilný symbol vám bude pridelený cez Edupage.

      Správa pre prijímateľa:(uvádzajte meno a triedu).