• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Základná škola Bernolákova 16, Košice na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Základná škola Bernolákova 16, Košice
    • Telefón
    • +421 55 6422431
    • Adresa školy
    • Bernolákova 16, Košice 040 11
     Slovakia
    • Elokované pracovisko
    • Dolina 43, Košice - Poľov 040 15
    • Telefón
    • +421 948 770 337