• Iné vedomostné súťaže

     • 🌿 Ekoolympiáda 🌿

     • Zúčastnili sa títo žiaci:

      5. A trieda: Soňa Vojtková

      6. A trieda: Lucia Mikulajčíková, Kvetoslava Jachová

      7.A trieda: Linda Juhanová postup do finále, Zora Poroknovcová,  Juliana Salonnová,  

                        Terézia Ferenczová

      8.A trieda: Dávid Vojtaško, Richard Molčan, Sofia Horovčáková