• Slovenský jazyk

     • 📜 Hviezdoslavov Kubín 📜

     • 1.miesto - Diana Pavlíková                9.B

      3. miesto - Simona Gomolčáková      4.C