• Výchovné predmety

     • 🎵 Slávik 🎵

     • 1.kategória 1. – 2. ročník ZŠ

      1. miesto: Gabriela Paločková           2.C

      2. miesto: Viktória Fecková               2.B

      3. miesto: Nelka Štefaníková             1.A

       

      2. kategória 3. – 4. ročník ZŠ

      1. miesto: Samuel Dutka                    4.B

      2. miesto: Karin Palidrábová              3.B

      3. miesto: Simona Henželová             4.A