• Výchovné predmety

     • 🎨 Výtvarná súťaž 🎨

     • Výtvarná súťaž - Odvrátená tvár internetu I. kategória    5. - 6.ročník

      1. miesto – Natália Kuchárová          5.C

      2. miesto – Liliana Korodiová           5.C

       

      Výtvarná súťaž - Odvrátená tvár internetu I. kategória    7. - 9.ročník

       

      3. miesto - Ema Štecáková     9.B

      Mimoriadna odmena: Dáša Hricová 9.B a Tomáš Kulín 9.A