• Zmluvy, faktúry

 • Zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

  Zverejňovanie zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Číslo Predmet zákazky Hodnota zákazky S/bez DPH Termín zadávania zákazky Lehota na podávanie ponúk Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ Objednávateľ
  3/2021 Nákup školského nábytku v rámci projektu "Modernejšia škola" s DPH 23.07.2021 04.08.2021 45 dní ZŠ Bernolákova 16, Košice
  2/2021 Odborný dozor stavebných prác pri prístavbe k budove základnej školy 2 292.00 s DPH 26.03.2021 08.04.2021 ZŠ Bernolákova 16, Košice
  1/2021 Prístavba k budove základnej školy 91 640.70 s DPH 25.03.2021 13.04.2021 90 dní ZŠ Bernolákova 16, Košice
  2/2020 Učebnice pre 2. stupeň ZŠ na šk. rok 2020/2021 3 942.20 s DPH 03.08.2020 07.08.2020 31.10.2020 04.08.2020 UniKnihy.sk, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice
  1/2020 Učebnice pre 1. stupeň ZŠ na šk. rok 2020/2021 12 523.90 s DPH 22.07.2020 29.07.2020 31.10.2020 23.07.2020 UniKnihy.sk, s.r.o. ZŠ Bernolákova 16, Košice