• Novinky

      • Vďaka Vikuške už našlo domov niekoľko chlpáčikov

      • Viki Lindvaiová je žiačkou VIII.B triedy našej školy ZŠ Bernolákova 16. Chodí po osadách, aby pomohla psíkom a mačičkám, ktorí tam žijú v hrozných podmienkach. Nakŕmi ich a potom kontaktuje kompetentné osoby s prosbou o pomoc … Vďaka Vikuške už našlo domov niekoľko chlpáčikov z osád… Sme na Teba veľmi hrdí Viki.​​​​​​​

      • Školský nábytok

      • Dňa 20.01.2022 bola vyhlásená zákazka „Školský nábytok“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.01.2022 do 9:00 hod.Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.

      • Pohľadnice

      • Nádherné pohľadnice pre záchranné zložky kreslené našimi žiakmi sú už v rukách nových majiteľov. Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach je krásne ozdobené detskými pozdravmi a policajti sa našim žiakom poďakovali malým prekvapením. Veľká vďaka všetkým.

      • Pohľadničky ZZ

      • Prekrásne pohľadnice vyrobené  pre záchranné zložky žiačikmi 1.stupňa našej školy sme osobne rozniesli po Košiciach. PZ Košice,  HZ Košice  ZS Košice  MOM v okolí  Boli to prekrásne stretnutia. Plné dojatia, sĺz, úsmevov, priateľských slov, milých ľudí, vzájomnej vďaky… Nešírme zlobu, šírme lásku 

       Od PZ v Košiciach už čaká na drobcov odmena.

       Pani učiteľka Mirka Kuciková a žiaci DofE 

      • Recyklácia a eko prístup lavičky prináša!

      • Naša škola sa zapojila do projektu s obsahom zberu, triedenia a recyklácie plastov. Žiaci a kolegovia sa zapojili do zveľaďovania svojho okolia a pre našu školu sme takto spoločne získali 5 štýlových eko lavičiek. 

       Koordinátor: Miriam Kuciková

       Veľká vďaka všetkým, ktorí sa do projektu zapojili. 

      • Vyrobené s láskou

      • „Hľadáme mamičky, detičky, babičky, tetušky, a možno aj oteckov, deduškov…, ktorí sú ochotní sa pridať k projektu vyrobeného len z najčistejších ingrediencií – z lásky.

       Chystáme v škole balíčky pre deti zamotané v rôznych klbkách (onkodetičky, detičky v krízových centrách, sociálne rodinky…), do ktorých môže každý z nás vložiť kúsok seba… Ak ste pekárky a chcete sa pridať pečenými perníčkami, budeme veľmi radi. Ak viete háčkovať, upliesť, ušiť, vystrihnúť, vyrobiť… čokoľvek milé pre pohladenie detskej dušičky, budeme veľmi radi. K balíčkom priložíme aj pozdravy, ktoré už pre nich vyrábajú naši žiaci.

       Ďakujeme

       Koordinátor: Mirka Kuciková a žiaci 9. roč. členovia DofE

      • Zavítal k nám Mikuláááášššš!!!

      • V pondelok ráno 6.12.2021 zavítal na našu školu Mikuláš spolu s čertmi a anjelikom.

       Sviatok svätého Mikuláša je krásnym zvykom a tradíciou všade na svete a neobišiel ani našu školu.

       Spoločne zisťovali, či sme boli poslušní po celý rok. Mikuláš obdaroval deti sladkými darčekmi.

       Poprial nám zdravie, šťastie, lásku, pokoru a krásne nastávajúce vianočné sviatky.

       Takto nám svätý Mikuláš spríjemnil tento prekrásny deň a potešil nás svojou prítomnosťou a radosťou.

       Školský parlament

      • Poďakovanie

      • Veľké ďakujeme za túto obrovskú nádielku žiakom zo ZŠ Bernolákova 16 Košice a drobcom zo školy v Poľove. Je to pre útulok veľká pomoc.

       Ďakujeme z celého srdca za útulkáčikov.

      • Daruj zemiak

      • Akciou „Daruj zemiak“ pomáhame rodinám v hmotnej núdzi v Košiciach potravinovou zbierkou. Ak každý žiačik donesie hoci len jeden jediný zemiačik, spolu budeme veľmi štedrí. Zapojili sa žiaci celej školy, aj priatelia z okolia školy .

       Koordinátor: Kuciková a žiaci 9. ročníka DofE

      • Vianočná pošta pre seniorov

      • akcia: Vianočná pošta pre seniorov

       kedy: december 2021

       kto: všetky oddelenia ŠKD

       a p.uč.Vančová vrámci VYV

       žiaci 1.-4.ročníka – počet 120

       cieľ: Akcia vrámci čitateľskej gramotnosti s cieľom rozvíjať prosociálne správanie.

       Text: 

       Lepené, kreslené, vystrihnuté. . . Všetky vyrobené s láskou.

       Už 3.rok sa zúčastňujeme milej akcie Vianočná pošta pre seniorov.

       Každý si spája Vianoce s niečím iným. Pre seniorov to je aj pohľadnica.

       Tentoraz sme posielali naše vianočné priania do Rožňavy, Vrútkov a Jaslovských Bohuníc.

       Veľké ďakujem patrí predovšetkých všetkým pani vychovávateľkách a pani učiteľke Vančovej.

       Krásne sviatky 

      • S odpadom sme si sadli

      • Cieľom je naučiť deti viac o ekológii, nadchnúť ich pre ochranu životného prostredia a ukázať im, aké pekné a užitočné veci sa dajú urobiť z plastov, ktoré správne separujeme. 

        

       Úloha pre školu:so žiakmi zorganizovať upratovanie okolia školy a vyzbierané smeti správne vyseparovať. Odoslať fotku alebo video s vrecami odpadu. Vybrané školy získavajú estetické plastové sedačky

        Zúčastnili sa žiaci 9. ročníka – členovia DofE pod vedením pani učiteľky Kucikovej, naše milé kolegyne z prvého stupňa a jednotlivci z celej školy.

        

      • Zbierka pre mamku Anku

      • Máme NEUVERITEĽNÝCH RODIČOV A KAMARÁTOV školy ♥. Zbierka pre mamku Anku s troma drobcami, ktorá žije v krízovom centre Svetielko v Prešove dopadla neuveriteľne. Pomohli sme nielen mamke Anke s drobcami. Táto malá zbierka jednej rodinke sa vďaka rodičom našej školy stala veľkou a pomohli sme aj ďalším žienkam s podobným osudom v krízovom centre v PO.

       Ďakujeme všetkým rodičom z Košíc ♥ , každej jednej milovanej žienke zo školy, zo šk. jedálne♥ , mamkám z Poľova ♥, vďaka patrí aj špeciálnej komunite mimo školy…

       Koordinátor: Mirka Kuciková

      • Koľko lásky sa zmestí do balíčka

      • Projekt „Koľko lásky sa zmestí do balíčka“ prebiehal koncom mesiaca november 2021. Stredobodom tohto celoslovenského projektu sú staručkí obyvatelia v zariadeniach pre seniorov. Jednalo sa o prípravu milého balíčka, v ktorom mohlo byť: niečo sladké (keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti…), niečo hrejivé (káva, čaj, cappuccino…) a niečo od srdca (ručne kreslená pohľadnica, drobný plyšáčik, šálka, vianočná dekorácia…) zabalené v Mikulášskom balíčku, určenom pre babičku, alebo deduška v domove dôchodcov. Zapojili sa nielen žiaci a rodičia našej školy, ale priatelia z blízkeho a širokého okolia.

       ​​​​​​​Koordinátor: Lenka Albrechtová – Múdra, Miriam Kuciková