• Novinky

      • Antitabaco alebo moderné je nefajčiť!

      • Dňa 18.marca 2022 sa v IX.B triede uskutočnila preventívna akcia o fajčení pod záštitou Spolku medikov a Ligy proti rakovine.

       Cieľom aktivity bolo oboznámiť žiakov s rizikami fajčenia nielen v ich veku, ale aj počas celého života. Odzneli na nej  zaujímavé poznatky z výskumov na fajčiaroch. Dozvedeli sa okrem iného aj to, že z  príležitostného fajčenia veľmi rýchlo jedinec prejde do ozajstného návyku. Hovorilo sa aj o tom, že fajčenie vedie k vážnym ochoreniam a predčasnej smrti. 

       Najzaujímavejšou a pre niektorých až adrenalínovou aktivitou bolo zisťovanie množstva oxidu uhoľnatého v dychu. Jeho väčší objem totiž môže ukázať, že fajčíteJ

       Bolo to fajn a žiaci sa toho veľa dozvedeli. Hlavne, že moderné je nefajčiť!

      • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Odvrátená tvár internetu“ za Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

      • Súťaž prebiehala medzi základnými škola v Košiciach. Komisia sa po veľmi dlhom rozhodovaní zhodli, a vybrali najlepšie práce, ktoré sú uvedené v jednotlivých kategóriách:

       🎨 I. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ
       I. miesto: Natália Kuchárová – 5. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice
       II. miesto: Liliana Korodiová – 5. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice   

       🎨II. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ
       III. miesto: Emka Štecáková – 9. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice    

       🎨Mimoriadna odmena - plagát             
       I. miesto: Dáška Hricová - 9. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice      
       II. miesto: Tomáš Kulín - 9. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice          

       Autorom víťazných prác srdečne blahoželáme a ostatným deťom, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže veľmi pekne ďakujeme za ich snahu a krásne výtvarné práce.

      • 🌹 MDŽ 🌹

      • Ženy sú nádherne silné stvorenie. Život sa pri narodení každej z nich nakloní nad postieľku a zašepká: „Raz budeš šťastná, no ešte predtým Ťa naučím, ako sa stať silnou a nezlomnou.“
       A tak väčšina z nich bojuje každý deň. Niektoré z nich sa dokážu ráno usmievať, akoby vôbec predchádzajúcu noc nepreplakali. Sú tu pre ostatných, hoci samé potrebujú len objatie. Stávajú sa mamkami a začnú plniť sny druhým, na úkor svojich vlastných snov. Neboja sa odkryť svoju nehu a krehkosť, pretože vedia, že je to ich súčasť rovnako, ako ich sila a odhodlanie. Žena nepovie, „Kto mi to dovolí?“, ale „Skús ma zastaviť“.

       Ženy sú nádherné a je jedno, či práve oberajú jablká zo stromu, alebo stoja v daždi.

       Krásny deň prajeme dnes všetkým ženám. Tým, ktoré poznáme, tým, ktorými sme, tým ktoré vychovávame. Aj my sme Vám chceli spríjemniť dnešný deň. Žiačky našej školy rozdávali sladké prekvapenie. Obdarované boli okoloidúce mamičky, pani učiteľky a pani družinárky v škole, žienky inkluzívneho tímu, tetušky na vrátnici i v jedálni, usmievavé žienky z MOM Stará nemocnica a dva ďalšie fantastické ženské kolektívy. Poznáme veľa úžasných žien. Prekrásnych navonok i zvnútra. Nevieme sa osobne dostať ku každej z Vás. Aspoň touto formou prijmite naše prianie krásneho DŇA ŽIEN.

       Stefka, Barborka, Natálka, Saška, Lucka, Natálka, Dáška, Dianka, Mirka Kuciková

      • Marec - mesiac kníh

      • Marec je mesiac kníh. Aj naši žiaci radi čítajú. Chceli by sme podporiť túto chuť žiakov čítať knihy, tráviť čas so svojimi kamarátmi pri listovaní časopisov, lúštení krížoviek či prezeraní si rôznych atlasov. Vyhlasujeme preto zbierku kníh, ktoré uložíme do našich školských kútikov v priestoroch školy, aby robili radosť všetkým žiakom. Ak Vám doma stoja knižky (detská, mládežnícka literatúra) a chcete nimi urobiť radosť v škole deťom, prineste ich prosím do konca mesiaca marec do školy. Podporia radosť z čítania u našich detí.

       Ďakujeme za podporu.

       DofE a Školský parlament

      • Interaktívne aktivity prvej pomoci

      • Dennodenne sa stretávame s drobnými poraneniami, odretím, pichnutím, či rozbitým kolenom. Počas školského roka nám cez ruky prejde niekoľko náplastí, obväzov, či sterilných štvorcov s dezinfekčným prostriedkom. Nie vždy však musíme byť záchranármi len my - dospelí. Aj deti by mali vedieť, čo robiť v krízových situáciách. Veď prvú pomoc môžu potrebovať aj ich súrodenci, či rovesníci, keď práve nie sme s nimi. Záchrana ľudského života závisí často od zlomkov sekundy.

       Študentky LF UPJŠ v rámci aktivít Spolku medikov mesta Košice  formou interaktívnych aktivít ukázali  podanie prvej pomoci žiakom našej školy, kde deti preukázali veľký záujem a snahu sa veľa naučiť. Deti si záchranné techniky vyskúšali aj na figurínach a naučili sa dať pacienta do stabilizovanej polohy.

       Učenie touto zážitkovou formou sa osvedčilo a preto budeme v týchto aktivitách pokračovať. 

      • ŠKOLSKÝ ZBER PAPIERA 2021

      • Milí rodičia. 

       V období od septembra – februára na pôde našej školy prebiehala súťaž v zbere papiera. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujeme, že ste sa do tejto súťaže zapojili. S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že do užšieho kola súťaže v zbere papiera, ktorú vyhlásila firma Kosit postúpili:

        

       1. Kuchtová Nataša I.B               1000 kg

       2. Dubovská Natália IV.C            800 kg 

       3. Kondášová Natália VIII.A        500 kg

       4. Slemenská Laura III.A             400 kg 

        

       Firma Kosit výsledky posúdi s inými školami v Košiciach a zverejní výsledky na webovom sídle spoločnosti: www.kosit.sk.

        

       Ďakujeme, že ste touto aktivitou prispeli aj ku záchrane stromov.

       Držíme Vám všetkým prsty.

        

       ZŠ Bernolákova 16, Košice