• Novinky

      • OZNAM - pre elokované pracovisko Poľov

      • Vážení rodičia,

       dňa 5.9.2022 sa uskutoční slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 v areáli školy.
       Povinnosťou rodičov pred nástupom do školy je podať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa cez EduPage. Rodičia žiakov 1. ročníka vyplnia toto vyhlásenie 5.9.2022, ktoré im poskytne triedna učiteľka.
       Príchod žiakov do školy bude od 9:00 hod. do 9:10 hod. do areálu školy.
       Po ukončení slávnostného otvorenia šk. roka 2022/2023 sa žiaci presunú do tried, kde budú oboznámení so zmenami v školskom poriadku, poučení o BOZP a ďalšími pokynmi. Žiaci budú v škole do 10:30 hod.
       Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup do budovy bude umožnený len rodičom žiakov 1. ročníka.

       Od 6.9.2022 (utorok) vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín, ktorý nájdete na stránke školy a ŠKD pre prihlásených žiakov bude v prevádzke od 6:30 hod. do 16:30 hod.

       V prípade záujmu o obedy je potrebné prihlásenie v školskej jedálni MŠ Poľov.

      • OZNAM

      • dňa 5.9.2022 sa uskutoční slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 v átriu školy. Zoznamy žiakov 1. a 5. ročníka budú vyvesené na vstupe B pri vrátnici školy od 30.8.2022.

       Povinnosťou rodičov pred nástupom do školy je podať vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa cez EduPage. Rodičia žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov vyplnia toto vyhlásenie 5.9.2022, ktoré im poskytnú triedni učitelia.

       Príchod žiakov do školy bude od 7:45 hod. do 8:00 hod. do areálu školy, kde sa sústredia žiaci podľa tried a s triednymi učiteľmi sa presunú do átria školy.

       Po ukončení slávnostného otvorenia šk. roka 2022/2023 sa žiaci presunú do tried, kde budú oboznámení so zmenami v školskom poriadku, poučení o BOZP a ďalšími pokynmi. Žiaci budú v škole  do 10:00 hod.

       Prosíme rodičov, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup do budovy bude umožnený len rodičom žiakov 1. ročníka.

       Od 6.9.2022 (utorok) vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín, ktorý nájdete na stránke školy a  ŠKD pre prihlásených žiakov bude v prevádzke od 6:00 hod. do 17:00 hod.

       Školská jedáleň varí obedy od 6.9.2022 (utorok). V prípade záujmu o obedy je potrebné prihlásenie v školskej jedálni.

        

       DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

       Z dôvodu doteraz trvajúcej uzávery ulice Bernolákova a rekonštrukcie Pražskej ulice prosíme rodičov, aby ku škole neprichádzali autami. Ak je potrebné, autá odparkujte v iných častiach, aby sme sa vyhli dopravným komplikáciám.