• Novinky

      • DofE je rozvojový program pre každého vo veku 14 až 24 rokov.

      • Ak chce mladý človek získať ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musí na sebe pracovať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

                  

       Dňa 22.09.2022 sa žiaci Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach, členovia programu DofE, zúčastnili slávnostného odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Žiaci deviateho ročník venovali spoločne stovky hodín dobrovoľníctvu, športu, rozvoju v talente, absolvovali cvičnú a náročnú kvalifikačnú expedíciu. Stovky hodín sebakontroly, sebarozvoja, pokory, sebazaprenia, vzájomnej spolupatričnosti. Žiaci počas desiatich mesiacov venovali svoj čas sociálnym projektom, ekoprojektom, rozvoju svojho blízkeho i širšieho okolia. Pomáhali rodinám v núdzi zo Slovenska, z Ukrajiny, pomáhali zvieratkám z útulku, pripájali sa ku zberu odpadu i šíreniu osvety triedenia odpadkov medzi žiakmi, kamarátmi, rodinou. Pripravili pre školu interaktívny program k oslave Dňa Zeme. Aktivity našich žiakov oslovujú aj širokú verejnosť, ktorá nás podporuje v našich zámeroch a často aj spolupracuje.

        Významné medzinárodné ocenenie odovzdávali predseda Košického samosprávneho kraja pán Rastislav Trnka a vedúci pracovník na Odbore školstva v rámci Úradu Košického samosprávneho kraja pán Slavomír Kožár.

        S hrdosťou zisťujeme, že sme jediná klasická základná škola v Košiciach, ktorej žiaci sa pod vedením pani učiteľky Mirky Kucikovej stali úspešnými absolventmi programu DofE už štvrtýkrát.

      • ODDYCHOVÝ PARK - ČISTINKA

      • Vážení rodičia a milí žiaci,

       pomôžme Terase získať ODDYCHOVÝ PARK - ČISTINKA s aktivitami pre každého !

       Už budúci rok spoločnosť LIDL postaví 5 moderných parkov vybavených workoutovou zónou, multifunkčným ihriskom, grilovacím kútikom a detským ihriskom.

       Záleží len na Vašich hlasoch, či naša mestská časť takýto park získa.

       HLASOVANIE - prebieha od 15.08.2022 do 25.09.2022.

       Za každých 20 € nákupu v Lidli získate kartičku s hlasovacím kódom.

       Naša škola sa rozhodla podporiť mestskú časť Západ a preto ak budete chcieť odovzdať kartičku našej mestskej časti, môže ju Vaše dieťa doniesť do školy a odovzdať triednemu učiteľovi. My zabezpečíme odovzdanie hlasovacích lístkov.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

      • Milí žiaci, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, priatelia školy!

       Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil, a tak učitelia a  Vy, milí naši žiaci, sa po tomto krásnom čase znova stretávame. Začína nový školský rok 2022/2023.

       Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle v kruhu najbližších, oddýchnuť si od školských povinností a načerpať nové sily pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku. Počnúc dnešným dňom sa pomaly a pokojný rytmus prázdnin končí a vystrieda ho pracovné tempo učiteľov aj žiakov.

       Škola nie je len  učenie, skúšanie a písomky, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si svojich povinností. Určite nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej dobe. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, rýchlo získať nové informácie. K tomu treba mať dobré základy vzdelania.

       Milí žiaci, okrem učiteľov sa tešia na Vás  pani vychovávateľky v školskom klube, ktoré pre Vás pripravili pestrý program, tešia sa na Vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú Vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktorý Vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Tešia sa na Vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod.

       Zaželajme si, aby nový školský rok 2022/2023  bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločných podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želám, aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia.  Nech porozumenie, tolerancia a pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním. Všetkým prajem, aby školský rok 2022/2023, ktorý týmto považujme za otvorený, bol pre nás úspešný a priniesol čo najviac príjemných situácií a veľa užitočného!

       PaedDr. Mária Blanárová

       riaditeľka školy