• Novinky

      • Zbierka pre mamku Anku

      • Máme NEUVERITEĽNÝCH RODIČOV A KAMARÁTOV školy ♥. Zbierka pre mamku Anku s troma drobcami, ktorá žije v krízovom centre Svetielko v Prešove dopadla neuveriteľne. Pomohli sme nielen mamke Anke s drobcami. Táto malá zbierka jednej rodinke sa vďaka rodičom našej školy stala veľkou a pomohli sme aj ďalším žienkam s podobným osudom v krízovom centre v PO.

       Ďakujeme všetkým rodičom z Košíc ♥ , každej jednej milovanej žienke zo školy, zo šk. jedálne♥ , mamkám z Poľova ♥, vďaka patrí aj špeciálnej komunite mimo školy…

       Koordinátor: Mirka Kuciková

      • Koľko lásky sa zmestí do balíčka

      • Projekt „Koľko lásky sa zmestí do balíčka“ prebiehal koncom mesiaca november 2021. Stredobodom tohto celoslovenského projektu sú staručkí obyvatelia v zariadeniach pre seniorov. Jednalo sa o prípravu milého balíčka, v ktorom mohlo byť: niečo sladké (keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti…), niečo hrejivé (káva, čaj, cappuccino…) a niečo od srdca (ručne kreslená pohľadnica, drobný plyšáčik, šálka, vianočná dekorácia…) zabalené v Mikulášskom balíčku, určenom pre babičku, alebo deduška v domove dôchodcov. Zapojili sa nielen žiaci a rodičia našej školy, ale priatelia z blízkeho a širokého okolia.

       ​​​​​​​Koordinátor: Lenka Albrechtová – Múdra, Miriam Kuciková

      • Aktualizácia Školského semaforu

      • V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení vrátane špecifík dodržiavania protipandemických opatrení v školskom prostredí, sa zatiaľ nemenia. Školy, školské zariadenia a ich prevádzka sa teda naďalej riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra. 

       Školský semafor nájdete na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      • Oznam – povinnosť nosiť rúško

      • V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá vstúpila do platnosti vo štvrtok – 25. 11. 2021 – oznamujeme rodičom a žiakom, že sú žiaci POVINNÍ NOSIŤ RÚŠKO vo všetkých priestoroch školy a exteriéri školy  .

      • „Koľko lásky sa zmestí do balíčka“

      • Projekt, ktorý upriamuje našu pozornosť na našich starkých v zariadeniach pre seniorov. Jedná sa o prípravu milého balíčka, v ktorom môže byť: niečo sladké (keksík, perníčky, cukríky, DIA sladkosti, ovocné detské taštičky…), niečo hrejivé (káva, ovocný čaj, cappuccino, horúca čokoláda, bylinný čaj…) a niečo od srdca (ručne kreslená pohľadnica, plyšový macko, soška anjelika, šálka, vianočná dekorácia) zabalené v Mikulášskom balíčku, ktorý poteší babičku, alebo deduška v domove dôchodcov.Balíčky budú odovzdané

       Termín: 3.12.

       Koordinátor: Mirka Kuciková, Lenka Albrechtová Múdra

      • Vianočná pohľadnica pre policajtov, hasičov, záchranárov

      • Ministerstvo vnútra SR vyslalo školám prosbu, aby deti zobrali do rúk farbičky, fixky či štetce a nakreslili pre záchranné zložky zimné obrázky, vianočnú atmosféru. Motív môže byť spojený s prácou polície, hasičov, horských záchranárov, športovcov zo Športového centra polície alebo so štvornohými pomocníkmi – služobnými psami a koníkmi. Vybrané kresby budú rozposielať známym, priateľom a kolegom v oblasti záchranných zložiek ako vianočné pozdravy. Všetky výtvory odmenia aspoň maličkosťou s logom MV SR, vybrané námety ocenia väčšími darčekmi.

       Termín: do 23.11. 2021

       Zodpovedná: Mirka Kuciková

      • Ceremónia DofE

      • Dňa 4. 11. 2021 sa absolventi programu DofE našej školy zúčastnili online slávnostného programu, kde ich celoročnú prácu vyzdvihli významné osobnosti nielen slovenského štátneho systému. Sme na týchto žiakom právom hrdí: Natálka Sakmáryová, Miška Gallerová, Romanka Holubová, Jurko Kramár, Bianka Matkobišová, Sandra Pallaiová, Sandra Kurucová, Lucka Čulíková, Laura Bradová

      • VIAC AKO NI(C)K

      • Pomáhame chrániť deti v ohrození

       Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania,kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie.

       Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah.Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K.

       Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni. 

       Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera,riešenia a zodpovednosť.

       Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácieposkytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat nawebovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení jepredovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitéhoukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť sosvojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.

       ​​​​​​​Dôvera je na prvom mieste

       Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiťa nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie dnes zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorí súpripravení poradiť a pomôcť. Či už prostredníctvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť nadiskrétnosť celej komunikácie vrátane spracovania osobných údajov. Linka je neanonymná, a to len s jednýmcieľom – získaním osobných údajov dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlozodpovednosti, ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrozeniu jeho zdravia, života alebozdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkýmpolícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       Linka pomoci VIAC AKO NI(C)K dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďomv rôznych ťažkých životných situáciách. Ich úloha v spoločnosti je nezastupiteľná, keďže často sú jedinýmspojením ohrozených ľudí s odborníkmi. Práve dištančná forma pomoci im totiž zabezpečuje maximálnesúkromie a priestor zdôveriť sa.

       Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím implementuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny odseptembra 2017 a potrvá do novembra 2022. Projekt je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí prednásilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich sochranou detí, a to prostredníctvom 52 koordinátorov ochrany detí pred násilím, ktorí pracujú vo všetkýchregiónoch SR. Aktivity projektu sú zamerané na tvorbu a realizáciu inovatívnych systémových opatrení, ktorézabezpečia zlepšenie prístupu ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím, a realizujú sa v rámcicelého územia SR. Odborným garantom projektu v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR jeNárodné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

       Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí prednásilím. Jej účelom je deťom ohrozeným násilím poskytnúť krízovú intervenciu, poradenstvo a prevenciu onlinedištančnou formou. Zriadenie štátom garantovanej linky vyplýva z Národnej stratégie na ochranu detí prednásilím schválenej vládou Slovenskej republiky.

      • Vyhodnotenie TEKVICIÁDY

      • V tomto školskom roku žiaci priniesli 91 tekvíc.  O víťazoch rozhodli zástupcovia tried  školského parlamentu.  Bolo to pre nich isto veľmi ťažké, no zvládli to na jednotku.

       Za 1. stupeň:

       1 . miesto             Sebastián Benhatchi              IV.B

       2. miesto              Kristína Bačová                      IV.C

       3. miesto              Dorota Haas.                          I.B

       Za 2. stupeň:

       1. miesto              Laura Pohlyová                       VIII.A

       2. miesto              Mathias Benhatchi                   VI.A

       3. miesto              Paulína Pastuchová                 V.A

        

       Srdečne blahoželáme víťazom a všetkým zúčastneným.

       Aj vďaka Vám, chodby našej školy na pár dní ožili  oranžovou farbou a mali halloweensku atmosféru.

      • Dobrovoľnícka aktivita

      • Dňa 30. 10. sa   žiaci deviateho ročníka a zároveň členovia programu DofE na našej škole zúčastnili vo svojom voľnom čase prázdnin v rámci svojich dobrovoľníckych aktivít pod vedením pani učiteľky Mirky Kucikovej a n.o. Trash Heroes Košice a save-nature-civas akcie „Zber odpadu“ v mestskej časti Ťahanovce a tak prispeli aspoň troškou k zlepšeniu svojho okolia. Nejedná sa o poslednú akciu a tešíme sa na ďalšie. Žiakom a dobrovoľníkom patrí veľké ďakujeme.

      • O2 Športová akadémia Mateja Tótha

      • Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,

       naša základná škola   ZŠ Bernolákova 16, Košice, je zapojená do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo.

       Preto vás vyzývame, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.akademia.o2.sk.

       Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola.

       HLASUJTE: https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/10778

       Leták – pdf

       Každý deň môžete dať jeden hlas práve našej škole, zapojte všetkých členov svojej rodiny, kamarátov ……

       V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

        

       PaedDr. Mária Blanárová

       riaditeľka školy

      • Mesiac kybernetickej bezpečnosti

      • Október 2021  

       Program Hrdinovia internetu poskytuje pedagógom nástroje a metódy potrebné pri učení základov digitálnej bezpečnosti a občianstva. Pre učiteľov základných škôl sú pripravené školenia, na ktorých sa naučia, ako na hodinách pracovať s pripraveným učebným plánom a dobrodružnou hrou Interland, vďaka ktorej je učenie sa digitálnej bezpečnosti a občianstva zábavnou skúsenosťou.

       Učebný plán obsahuje rôzne aktivity, niektoré z nich vyžadujú prácu na počítači, iné nie. Veľa z aktivít sú smerované na prácu v kolektíve.

        

       Absolvovala: Ing. Katarína Halušková – materiály učitelia využívajú učitelia INF

      • Oznam pre rodičov

      • Úhrada poplatku  ZRŠ v šk. roku 2021/2022 sa uskutoční bankovým prevodom na účet ZRŠ.

       Schválený poplatok ZRŠ je vo výške 20 €. V prípade viacerých súrodencov je poplatok len za jedno dieťa.

        Po uskutočnení platby prosíme o vyplnenie návratky a odovzdanie triednemu učiteľovi.

       Platbu je potrebné uhradiť najneskôr do 30.10.2021.

        

       Úhrada príspevku ZRŠ:

        

        prevodom na účet ZRŠ:  SK76 0900 0000 0000 8212 9990

        

       Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka, trieda