• Novinky

      • Výroba tepla v roku 2050

      • Žiaci 7. a 8. ročníka sa zapojili do vzdelávacej súťaže MH Teplárenského holdingu, ktorá je súčasťou programu „Skúsenosť vs Mladosť“. Cieľom tohto programu je vytvoriť lepšiu budúcnosť a zabezpečiť tepelný komfort aj pomoc pri raste novej generácie, ako aj  zvyšovať povedomie o odvetví energetiky, teplárenstve a vzbudiť v žiakoch záujem o štúdium technických odborov na stredných školách.

       Žiaci povolili uzdu svojej fantázii a vytvorili rôzne modely zariadenia na výrobu tepla a navrhli zdroj paliva, z ktorého sa bude v teplárňach vyrábať teplo v roku 2050. Navrhnuté zariadenia využívajú zaujímavé a predovšetkým ekologické látky.

       Projekty sme zaslali do súťaže a žiakom držíme palce.

      • Okresné kolo v Malom futbale mladších žiakov ZŠ

      • Dňa 26.4. sa žiaci zúčastnili OK v Malom futbale žiakov ZŠ. Naše družstvo tvorili žiaci z tried: 6.A, 7.A a 7.C . Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl. Po dvoch výhrach a jednej prehre  sme obsadili 3. miesto.

      • Zdravý úsmev

      • Dňa 18.4. 2023 nás navštívili študentky dentálnej hygieny, ktoré nám porozprávali, ako sa starať o svoje zúbky. Naši prváci si vypočuli rozprávku o Kazozúbkovi, ktorý si rád pochutnáva na neumytých zúbkoch. Vyskúšali si, ako sa správne umývajú zúbky. Žiakov zaujali aj pripravené zábavné pracovné listy, pri ktorých mohli ukázať, čo všetko si z aktivity o Zdravom úsmeve zapamätali.

      • Beseda so spisovateľkou Gabrielou Futovou

      • V spolupráci s knižnicou Nezábudka a pod vedením p. uč. Pellovej dnes naši žiaci strávili veľmi príjemné predpoludnie v spoločnosti populárnej pani spisovateľky Gabriely Futovej. Venuje sa písaniu detskej literatúry a pre detského čitateľa napísala už vyše 30 kníh, ktoré sa výborne čítajú. Besedy sa zúčastnili naši štvrtáci a žiaci 3. B. Beseda sa im veľmi páčila, témy, ktoré G. Futová rozvinula, boli pre deti vekovo blízke. Pani spisovateľka rozprávala pútavo, zábavne a živo. Žiaci mali pripravené rozmanité a múdre otázky. Beseda bola veselá a vtipná. Žiaci odchádzali s dobrými pocitom, novými vedomosťami a knižkami, v ktorých si niesli osobné venovanie od samotnej Gabriely Futovej. Ďakujeme.

      • Deň bez tašiek

      • Na návrh školského parlamentu sa na škole organizoval Deň bez tašiek. Úlohou pre žiakov, ktorí sa chceli do aktivity zapojiť, bolo vymyslieť čo najoriginálnejší spôsob, ako si do školy priniesť svoje učebnice a školské potreby tak, aby nepoužili svoju školskú tašku. Žiaci boli naozaj veľmi kreatívni. Veď posúďte sami.

       Svoje školské potreby si priniesli v kufroch, kufríkoch, cestovných či nákupných taškách, vreciach, doskách, ale aj v obaloch na hudobné nástroje, športové náčinie, prepravkách pre zvieratá, košoch na bioodpad i na prádlo. Objavili sa aj prútené, nákupné či hračkárske košíky, detské kočíky, plyšové hračky, posteľné obliečky, škatule, šuplíky či špeciálne upravené krabice s popruhmi na chrbát. Žiaci využili aj chlebníky, kufríky na náradie, autosedačky, boby a dokonca aj špeciálne upravenú skrinku, ktorá sa dala niesť na chrbte.

      • Košickí majstri 🏆HC KOŠICE🏆 v ZŠ Bernolákova 16

      • V tieto dni celé naše mesto žije hokejom. Náš klub HC Košice získal už 9. titul Majstra SR.

       Včera ráno, 25. 4. 2023, bola naša škola poctená vzácnou návštevou. Prišiel k nám samotný kapitán hokejového mužstva Miško Chovan a člen Dozornej rady HC Košice Vladimír Kováč - otecko Karinky Kováčovej zo 4.B. Prišli k nám aj s víťaznou trofejouVladimíra Dzurillu. Kapitán mužstva tak splnil sľub, ktorý Karinke dal. Pred 5. finálovým zápasom jej priamo na ľade sľúbil, že ak Košice vyhrajú, prinesie víťaznú trofej ukázať jej spolužiakom. A stalo sa. Bolo to obrovské prekvapenie pre náš všetkých. Veľký rozruch, pocit šťastia, skandovanie, hrdosť na naše rodné mesto...

        

       Množstvo emócií a nesmierna radosť našich žiakov. Víťazná trofej nakoniec putovala aj do riaditeľne našej školy.

       Ďakujeme, že aj my na našej Bernoláčke sme mohli byť súčasťou tohto nezabudnuteľného zážitku a prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Týždeň mozgu

      • V rámci celosvetovej kampane prioritne zameranej na duševné zdravie, ľudský mozog, jeho fungovanie, výkonnosť, ale aj význam prevencie pri poruchách a ochorení mozgu, žiaci prvého stupňa absolvovali edukačné aktivity pod vedením pani Dr. Fabiánovej z RÚVZ. Žiakom sa najviac páčili vedomostné aktivity, kde sa dozvedeli o dôležitosti správneho fungovania mozgu, čo mu prospieva a čo škodí, aký význam má výživa, spánok a akým preventívnym správaním vieme mozog udržať v dobrej kondícii, ale aj ako môžu trénovať svoje pamäťové a kognitívne schopnosti.

      • Moje mesto – výtvarná súťaž

      • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže „Moje mesto“, ktorú organizuje CVČ. Súťaž je zameraná na výtvarné stvárnenie nášho mesta, jeho obyvateľov, tradíciu, históriu a súčasnosť... rôznymi výtvarnými technikami (kresbou, maľbou, grafikou, kolážou...). Do tejto súťaže postúpili výtvarné práce žiakov zo 4.A a 3.A.

      • Medzinárodná súťaž v písaní listov

      • Slovenská pošta, a. s., v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizovala 52. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov pre deti a mládež do 15 rokov. Súťaž je celosvetovo vnímaná ako vynikajúci spôsob priblíženia dôležitej úlohy poštových služieb v našej spoločnosti predovšetkým mladým ľuďom, a zároveň rozvíjania ich kompozičných zručností a schopnosti vyjadriť svoje pocity a myšlienky. Preto sme sa prvýkrát prihlásili aj my, žiaci z 3.A.Úlohou účastníkov bolo napísať „klasický“ list na tému:  „Predstav si, že si superhrdina a tvojou úlohou je urobiť všetky cesty na svete bezpečnejšími pre deti.“ s dodatkom: „Napíš niekomu list, v ktorom vysvetlíš, aké schopnosti by si potreboval na dosiahnutie tohto cieľa.“ Pisatelia mohli svoje písomné práce podporiť aj zaujímavou kresbou.

      • Zdravie, výživa a životný štýl

      • V rámci spolupráce s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, odbor Podpory zdravia,  žiaci 1. stupňa absolvovali vzdelávanie na tému "Zdravie, výživa a životný štýl".

       Žiaci sa dozvedeli o tom: 

       • čo patrí do zdravého životného štýlu (zdravá výživa, pohyb, správne hygienické návyky, psychická pohoda, zdravé životné prostredie...), 
       • čo tvorí potravinovú pyramídu,
       • prečo sú bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky dôležité,
       •  na čo slúži pitný režim,
       • čo je to výživový režim.

       Všetky zvedavé otázky našich žiakov boli odborne a predovšetkým vekuprimerane zodpovedané.

       Ďakujeme. 

      • Jarné upratovanie - ŠKD

      • Blíži sa Deň zeme. Pri tejto príležitosti p. vychovávateľka Jarka Nemethová a Gabika Adamčáková zorganizovali čistenie okolia školy. Spolu so žiakmi 9.a 10. oddelenia ŠKD absolvovali jarnú brigádu. Žiaci 4. A, 4. B a 4. C vyzbierali odpadky, pozbierali suché konáre zo zeme a očistili stromy od polámaných haluzí. Pridali sa aj žiaci z 1. B.  Žiaci mali nielen dobrý pocit z vykonanej práce, ale ostal po nich aj krásny, čistý priestor, kde denne
       poobede v rámci ŠKD trávia voľné chvíle na čerstvom vzduchu.

      • Okresné kolo Chemickej olympiády

      • Dňa 30.3.2023 sa konalo okresné kolo Chemickej olympiády v kategórii D, v ktorom nás reprezentovali žiačky 8. ročníka  Linda Juhanová a Juliana Salonnová. Súťažné úlohy pozostávali z teoretickej aj praktickej časti, kde museli žiačky preukázať zručnosť v práci v chemickom laboratóriu. Výsledky nás veľmi potešili, keďže Linda Juhanová získala 2. miesto a postup do krajského kola Chemickej olympiády. Juliana Salonnová bola úspešná riešiteľka a získala 8. miesto. 

       Obom dievčatám blahoželáme!

      • Celomestká dejepisná súťaž pokračuje

      • Súťažné tímy celomestskej dejepisnej súťaže sa zúčastnili ďalšej exkurzie po Košiciach, kde riešili mimoriadnu úlohu pri Východoslovenskom múzeu. Po jej splnení sa presunuli do Štátnej vedeckej knižnice, kde mali možnosť prezrieť si historickú budovu a nahliadnuť do študovní odbornej literatúry, periodík či Amerického centra, ktoré raz budú možno aj oni navštevovať pri svojom nasledujúcom štúdiu. Aktuálne získali žiaci v predchádzajúcich súťažných kolách plný počet bodov a v tom poslednom im rovnako držíme prsty, aby svoje
       doterajšie priečky obhájili.

      • Zápis do 1. ročníka

      • Rok ubehol a máme tu opäť Zápis do 1. ročníka. Na našej škole sme ho realizovali v dňoch 14. 4. - 15. 4. 2023.
       My, pani učiteľky na Bernoláčke, sme nedočkavo čakali na našich budúcich prváčikov. Kým ich rodičia vyriešili písomné záležitosti, naši budúci prváčikovia spoznávali priestory našej školy. Tiež kreslili, písali, vyfarbovali a ... nakoniec si odniesli aj darček. Veríme, že sa im u nás páčilo a že v septembri ich budeme stretávať na chodbách našej školy.

      • Biologická olympiáda kat.D – školské kolo

      • Dňa 24.3.2023 sa uskutočnilo online školské kolo Biologickej olympiády kat.D, ktorá je určená pre žiakov VI. a VII.ročníka. 15 žiakov vypracovalo úlohy tak, že sa stali úspešnými riešiteľmi. Na 1.mieste sa umiestnil Šimon Kužma zo VII.C, na 2.mieste Kristián Kužma zo VI.A a na 3.mieste Milan Husťák zo VII.A.
       Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prvým dvom držíme palce v okresnom kole.

      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 31.3.2023 sa žiaci II. stupňa zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády. Školu reprezentovalo 9 žiakov (víťazov školského kola v kategórii G, F, E). Súťažné úlohy pozostávali z teoretickej aj praktickej časti (práca s atlasom), z informácií o miestnej krajine a z monotematickej časti.
       Úspešní riešitelia z OK:
       Lea Dubovská 7.A – 7. miesto
       Šimon Kužma 7.C – 10. miesto

      • Otvorená hodina s predškolákmi

      • Utorok 21.3.2023 bol veľmi výnimočný pre našich terajších prvákov, ale aj pre tých budúcich. Predškoláci nás v škole navštívili a zúčastnili sa aj otvorenej hodiny, v ktorej im súčasní prváci ukázali, čo všetko zvládli a naučili sa počas prvého ročníka. Zároveň sme s predškolákmi riešili úlohy, pri ktorých im naši prváci pomáhali. Spoločne sme počas hodiny predstavili vyučovacie hodiny ako slovenský jazyk, matematika a anglický jazyk. Nechýbala ani hudobná výchova s pesničkami a tancom. Na záver predškoláci odovzdali darčeky pre prvákov a prváci im darovali takisto malý darček s malým zošitom budúceho školáka, v ktorom si mohli vyskúšať úlohy a pripraviť sa na zápis do 1. ročníka.

       4.4. 2023 nás poctili vzácnou návštevou predškoláci z MŠ Muškátová. Videli hodinu telesnej výchovy pod vedením pani trénerky z projektu TRÉNERI NA ŠKOLÁCH, vyskúšali si hru "mucholapky" ukázali prácu s počítadlom, ako vedia písať a počítať. V závere návštevy si deti navzájom vymenili milé prekvapenia - záložky na pamiatku. Držíme im palce a v škole prajeme veľa nových zážitkov a poznatkov.

      • SWAP KNÍH - Vymeň starú knihu za novú

      • Dňa 31. 3. 2023 sa na chodbách prvého stupňa uskutočnila výmena kníh. Žiaci najskôr priniesli knihy, ktoré už nečítajú. V piatok si žiaci mali možnosť vybrať nové knihy, ktoré ich zaujali a chceli by si ich prečítať. Týmto ekologickým a efektívnym spôsobom sme prispeli novými titulmi do knižnice nejedného žiaka. Taktiež sme obohatili aj knižnice v relaxačných zónach. Veríme, že sa nové knihy dobre čítajú :)

      • Veľká noc vo Veľkej Británii

      • Veľká noc nemusí byť len o šibaní či oblievaní. Vedia o tom svoje Briti. Žiaci 3. a 4. ročníka si na hodine anglického jazyka pod vedením p. uč. Tomovej hovorili o tom, aké zvyky sú vo Veľkej Británii spojené s týmto sviatkom. Dopočuli sa o hľadaní vajíčok, ktoré im skryl nezbedný zajko. Pozreli si video, ako tancujú Morrisonovi tanečníci. Vyskúšali si preteky s palacinkou na panvici, ako je to počas Palacinkového dňa. A kochali sa Veľkonočnými klobúkmi.

       Nezabudli si zahrať aj rôzne didaktické hry.

      • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

      • Dňa 3.4.2023 sa postupujúci žiaci zúčastnili krajského kola Dejepisnej olympiády v kategórii C (9. ročník). Ich úlohou bolo za 90 minút odpovedať na otázky z príslušného učiva dejepisu, monotematickej časti, ktorá bola zameraná na oblasť vedy a techniky a regionálne dejiny Košického kraja. Úloha nebola ľahká a konkurencia bola vysoká. O to viac nás teší, že sa umiestnili na krásnych miestach. Sofia Horovčáková z 9.A sa umiestnila na 2. mieste a Richard Molčan z 9.A sa umiestnil na 5. mieste.
       Gratulujeme.