• Novinky

      • Európsky deň jazykov

      • Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti.

       Dňa 27. 9. 2021 v čase od  08:15 – 13:30 bola naša škola súčasťou celoeurópskeho projektu Európsky deň jazykov.

       Atraktívnymi aktivitami boli žiakom prezentované rôzne svetové jazyky.

       Jedným z hlavných cieľov bol  podporovať výučbu cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej únie.

       Na hodinách ruského, nemeckého a anglického jazyka v tento deň žiaci  diskutovali spolu s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú.

       Európskeho dňa jazykov sa zúčastňujú školy po celej Európe a je nám cťou byť toho súčasťou

      • Oznam

      • Vážení rodičia,

       • dňa 09.2021  sa uskutočnia triedne aktívy on – line formou o 17:00 hod. prípadne v inom čase po dohode s triednym učiteľom,
       • dňa 13.09.2021 riaditeľka školy udelila žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu rekonštrukčných prác,
       • dňa 14.09.2021 riaditeľka školy udelila žiakom školy riaditeľské voľno z dôvodu obmedzení dopravy pri príležitosti návštevy pápeža Františka v našom meste.

       Poznámka:

       V zmysle zákona č.245/2008 podľa 150, ods.5 v  období školského vyučovania môže riaditeľ školy poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, najviac päť dní voľna.

       Informácia k vzdelávacím poukazom:

       • vzdelávacie poukazy budú odovzdané žiakom 10.9.2021,
       • rodičia žiakov 1. ročníka prevezmú vzdelávací poukaz na vrátnici školy.

       PaedDr. Mária Blanárová

       riaditeľka školy

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

      • Otvorenie školského roka 2021/2022 bolo z dôvodu protiepidemiologických opatrení netradičné. Vo štvrtok 2.9.2021 o 9.00 hod. riaditeľka školy PaedDr. Mária Blanárová privítala v átriu školy našich prváčikov a ich rodičov, predstavila pani triedne učiteľky a vychovávateľky, členov inkluzívneho tímu, vedenie školy a zaželala novým našim žiakom veľa úspechov a radosti pri získavaní nových skúseností.

                   Oficiálny príhovor bol plánovaný cez školský rozhlas avšak po odznení štátnej hymny nás sklamala technika a preto otvorenie pokračovalo v átriu školy pre žiakov  2. až 4. ročníka a 5. až 9. ročníka krásnou básňou, ktorú predniesla Tara Mittelmann z V.B triedy a príhovorom riaditeľky školy v ktorom pani riaditeľka spomenula:

       „Prvý deň nového školského roka, je vždy pre vás, žiakov, ale i nás, učiteľov, výnimočnou udalosťou. Výnimočnou udalosťou preto, že každý nový školský rok je ďalším pomyselným krokom na ceste životom, na ceste do sveta dospelých. Tento kolobeh, táto symbolika času reprezentovaná jednotlivými školskými rokmi sa začína Vami, žiakmi 1. ročníka a končí žiakmi deviateho ročníka našej základnej školy. Naša škola sa snaží byť nielen miestom, kde deti prežívajú väčšinu pracovného dňa, ale chce byť aj priestorom, v ktorom sa budú cítiť dobre, slobodne, tvorivo, kde môžu medzi sebou rozvíjať svoje schopnosti, naplno popustiť uzdu svojej fantázii, pričom ich výsledky bude mať kto oceniť. Zároveň chcem sľúbiť, že sa Vám budú venovať chápaví učitelia, ktorí vás nebudú len učiť čítať a písať, ktorí vám dajú základy z matematiky, chémie, biológie, naučia vás premety, kotúle, čítanie z mapy a vyrozprávajú vám zaujímavé príbehy z dejín, ale najmä budú k vám ľudskí a vo svojej práci trpezliví.“  

       V závere vyslovila želanie, aby sme všetci boli zdraví  a nový školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, aby žiaci zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločných podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov.

      • Oznam

      • Vážení rodičia,

       z dôvodu stavebných prác pri školskej jedálni bude dňa 3.9.2021 na obed bageta.

       Žiaci, ktorí nemajú záujem o obed v daný deň, sa musia odhlásiť.

       S pozdravom

       PaedDr. Mária Blanárová