• Novinky

      • Farebný chodník

      • Dňa 2.5.2022 sa uskutočnilo  podujatie Farebný chodník, ktorého organizátorom bolo Centrum voľného času, Orgovánová 5 v spolupráci s Magistrátom mesta Košice.  Podujatie je už tradične neoddeliteľnou súčasťou osláv  Dňa mesta Košice a je určené pre žiakov MŠ a I. stupeň základných škôl.

       Tohtoročná téma sa niesla v duchu Žlto-modré Košice. Vybraní žiaci 1. stupňa našej školy kreslili kriedami na im pridelenom úseku cyklistického chodníka na Hlavnej ulici v Starom meste v blízkosti Immaculaty (Morového stĺpa).

       Ako vidieť na fotografiách, podarilo sa im pekne zobraziť dominanty Košíc - Urbanovu vežu a Dóm sv. Alžbety. Keďže témou boli Žlto-modré Košice, nezabudli do svojej kresby zakomponovať električku, ktorá hrdo nesie tieto farby a veľa kvetov, ktoré sú súčasťou centra mesta a pekne zdobia i trate našej koľajovej dopravy. 

       V tomto neľahkom období pomaly sa končiaceho COVID- u a začínajúcej sa vojny našich východných susedov zobrazili holubicu mieru, ktorá má v zobáku žlto-modré srdce ako symbol mieru a pomoci voči ich národu. Vidieť tam dve postavy, ktoré sa už zmierili a ukončili šialenstvo, ktoré žiaľ ešte prebieha.

       Cesta pešo tam a späť bola dlhá a pre žiakov namáhavejšia, ale výsledok spolupráce pri tvorbe nádhernej kresby stál za to. Vďaka pani učiteľkám a pani vychovávateľke sa akcia stala úspešnou i bezpečnou.

      • Zbierka pre slovenské rodiny

      • Združenia pre humanitárnu pomoc slovenským rodinám z pochopiteľných dôvodov hlásili veľké nedostatky vo svojich skladoch. V priebehu jedného týždňa sa vďaka Vašej pomoci milí rodičia, žiaci, priatelia školy podarilo nazbierať na pomoc slovenským rodinám v hmotnej núdzi mnoho oblečenia a obuvi i iných potrieb.

        Ďakujeme Vám všetkým 💗💗💗 . 

      • Prečo sme spustili projekt (NE)BEZPEČNÝ INTERNET ?

      • Internet je bohatým zdrojom informácií, ale má aj svoje temné stránky.

       Vďaka spolupráci so spoločnosťou SYNTAX SYSTEMS SLOVAKIA z Košíc sme uskutočnili projekt zameraný na bezpečnosť na internete.

       Venujeme sa nástrahám, ktoré číhajú na neskúsených používateľov a práve deti sú najzraniteľnejšie. Posledné obdobie ukazuje, že žiaci sa môžu stať terčom kriminálnikov alebo kyberšikany, čo môže mať dlhodobé negatívne následky.

       Pred negatívami internetu sa môžu deti účinne brániť, len ich k tomu treba správne viesť.

       Odborníci zo spoločnosti SYNTAX sa venujú vzdelávaniu nášho CYBER SAFETY TEAMu a odovzdávajú nám neoceniteľné poznatky z oblasti bezpečnosti internetu.

       Pomocou tohto vzdelávania sa náš CYBER SAFETY TEAM pripravuje odovzdávať získané vedomosti žiakom prvého a druhého stupňa našej základnej školy. 

      • Ochrana lesov a prírodného prostredia pred požiarmi

      • Milé deti a žiaci,

       je tu čas, kedy sa príroda zobúdza, začínajú vykúkat’ snežienky a jarné rastliny. Nastáva čas, kedy po dlhej zime a toho roku sa jej naozaj nechcelo prepustiť miesto slniečku, prichádza obdobie návštevy lesov , jarného upratovania a opekania špekáčikov v prírode.

       O lesoch sa vraví, že sú oázou pokoja, avšak pri požiari sa táto oáza zmení na peklo, kde hrozí požiar lesných porastov vrátane lesných živočíchov a čo je najhoršie, hrozia straty na ľudských životoch. Svoj podiel na takto vzniknutých požiaroch majú aj deti, ktoré veľmi často

       „hrou so zápalkami“, ale aj samotným vypaľovaním suchej trávy spôsobujú starosti nie len hasičom, ale aj svojím rodičom.

       Okresy mesta Košice a okres Košice — okolie patrí v posledných rokoch k okresom s vyššou požiarovosťou na trávnatých porastoch a v lesoch. Najčastejšou príčinou požiarov je nezodpovedné konanie osôb a to pri zakladaní ohňov priamo v lesnom prostredí, vypaľovanie trávy a starých porastov, fajčenie a iné nezistené príčiny. Aby ste sa vedeli seba, svojich blízkych a prírodu chrániť je dôležité poznať niekoľko pravidiel:

       • V lesnom prostredí je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom a zakladať ohne mimo označených ohnísk. Ohniská sú miesta ohradené nehorľavými materiálmi, napríklad kameňmi, ktoré sú označené.

       Pri zakladaní ohňa je dôležité zohľadniť aj poveternostné podmienky. Vietor môže oheň nebezpečne a rýchlo rozšíriť mimo ohnisko. A preto majte na pamäti, že horľavé materiály ako napr. suchý porast, tráva, suché lístie, konáre musia byt’ z okolia ohniska odstránené.

       • Pri každom zakladaní ohňa je dôležité mat’ v blízkosti ohniska vodu, alebo zeminu na prípadné uhasenie ohňa.
       • Nikdy neodchádzajte preč od ohniska, v ktorom ešte horí alebo len tlie oheň. Aj žeravá pahreba môže byt’ pri vhodných poveternostných podmienkach iniciátorom požiaru.
       • Každé nežiadúce horenie bez dozoru, prípadne ak spozorujete v lese dym ohláste dospelým alebo sami zavolajte hasičov na tel. číslo 112 alebo 150. Malý ohník sa môžete pokúsiť uhasiť sami vodou alebo vlhkou zeminou. Pritom nepreceňujte svoje sily a schopnosti, pretože požiar v prírodnom prostredí je veľmi nebezpečný a šíri sa veľmi rýchlo. Ak je už oheň veľký nesnažte sa ho sami uhasiť, ale utekajte čo najďalej od neho do bezpečných miest, tam kde nepozorujete dym.

       Je preto aj na Vás, mladej generácii, aby už aj tak dosť ťažko skúmaná príroda mohla v budúcnosti prinášať radosť aj Vám. Tak ako v minulom roku aj tohto roku sa obraciame na vás so žiadosťou, aby ste sa vyvarovali činností, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Nevypaľujte trávu, nezakladajte v lese ohníčky! Pre opekanie slaninky a špekáčikov si nájdite také miesta, ktoré vyhradili pracovníci lesov. Neodchádzajte z lesa skôr, kým sa nepresvedčíte, že je oheň udusený a čo je podstatné, upozornite každého, aby v lese nefajčil. Veríme, že budete upozorňovať na takéto nebezpečenstvo dospelých a vzorným správaním pri návšteve lesov prispejete k tomu, že v našom okrese nebudú žiadne požiare. Porušovanie týchto pravidiel a zapríčinenie požiaru v prírodnom prostredí môže byt’ postihované pokutou. Nezabúdajte ani na to, že oheň bol už často príčinou ťažkých zranení a popálenín, ktoré sú veľmi bolestivé s dlhou dobou liečenia. So zásadami bezpečného správania sa v lese oboznámte aj svojich rodičov, kamarátov a známych, aby lesy mohli ešte dlho slúžiť nám všetkým a prinášať nám radosť.

       Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ v zdravom prostredí lesa a veľa školských a osobných úspechov počas celého školského roka.

       OR Hasičského a záchranného zboru v Košiciach

      • Antitabaco alebo moderné je nefajčiť!

      • Dňa 18.marca 2022 sa v IX.B triede uskutočnila preventívna akcia o fajčení pod záštitou Spolku medikov a Ligy proti rakovine.

       Cieľom aktivity bolo oboznámiť žiakov s rizikami fajčenia nielen v ich veku, ale aj počas celého života. Odzneli na nej  zaujímavé poznatky z výskumov na fajčiaroch. Dozvedeli sa okrem iného aj to, že z  príležitostného fajčenia veľmi rýchlo jedinec prejde do ozajstného návyku. Hovorilo sa aj o tom, že fajčenie vedie k vážnym ochoreniam a predčasnej smrti. 

       Najzaujímavejšou a pre niektorých až adrenalínovou aktivitou bolo zisťovanie množstva oxidu uhoľnatého v dychu. Jeho väčší objem totiž môže ukázať, že fajčíteJ

       Bolo to fajn a žiaci sa toho veľa dozvedeli. Hlavne, že moderné je nefajčiť!

      • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Odvrátená tvár internetu“ za Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach

      • Súťaž prebiehala medzi základnými škola v Košiciach. Komisia sa po veľmi dlhom rozhodovaní zhodli, a vybrali najlepšie práce, ktoré sú uvedené v jednotlivých kategóriách:

       🎨 I. kategória – žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ
       I. miesto: Natália Kuchárová – 5. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice
       II. miesto: Liliana Korodiová – 5. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice   

       🎨II. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ
       III. miesto: Emka Štecáková – 9. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice    

       🎨Mimoriadna odmena - plagát             
       I. miesto: Dáška Hricová - 9. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice      
       II. miesto: Tomáš Kulín - 9. ročník, ZŠ Bernolákova 16, Košice          

       Autorom víťazných prác srdečne blahoželáme a ostatným deťom, ktoré sa zapojili do výtvarnej súťaže veľmi pekne ďakujeme za ich snahu a krásne výtvarné práce.

      • 🌹 MDŽ 🌹

      • Ženy sú nádherne silné stvorenie. Život sa pri narodení každej z nich nakloní nad postieľku a zašepká: „Raz budeš šťastná, no ešte predtým Ťa naučím, ako sa stať silnou a nezlomnou.“
       A tak väčšina z nich bojuje každý deň. Niektoré z nich sa dokážu ráno usmievať, akoby vôbec predchádzajúcu noc nepreplakali. Sú tu pre ostatných, hoci samé potrebujú len objatie. Stávajú sa mamkami a začnú plniť sny druhým, na úkor svojich vlastných snov. Neboja sa odkryť svoju nehu a krehkosť, pretože vedia, že je to ich súčasť rovnako, ako ich sila a odhodlanie. Žena nepovie, „Kto mi to dovolí?“, ale „Skús ma zastaviť“.

       Ženy sú nádherné a je jedno, či práve oberajú jablká zo stromu, alebo stoja v daždi.

       Krásny deň prajeme dnes všetkým ženám. Tým, ktoré poznáme, tým, ktorými sme, tým ktoré vychovávame. Aj my sme Vám chceli spríjemniť dnešný deň. Žiačky našej školy rozdávali sladké prekvapenie. Obdarované boli okoloidúce mamičky, pani učiteľky a pani družinárky v škole, žienky inkluzívneho tímu, tetušky na vrátnici i v jedálni, usmievavé žienky z MOM Stará nemocnica a dva ďalšie fantastické ženské kolektívy. Poznáme veľa úžasných žien. Prekrásnych navonok i zvnútra. Nevieme sa osobne dostať ku každej z Vás. Aspoň touto formou prijmite naše prianie krásneho DŇA ŽIEN.

       Stefka, Barborka, Natálka, Saška, Lucka, Natálka, Dáška, Dianka, Mirka Kuciková

      • Marec - mesiac kníh

      • Marec je mesiac kníh. Aj naši žiaci radi čítajú. Chceli by sme podporiť túto chuť žiakov čítať knihy, tráviť čas so svojimi kamarátmi pri listovaní časopisov, lúštení krížoviek či prezeraní si rôznych atlasov. Vyhlasujeme preto zbierku kníh, ktoré uložíme do našich školských kútikov v priestoroch školy, aby robili radosť všetkým žiakom. Ak Vám doma stoja knižky (detská, mládežnícka literatúra) a chcete nimi urobiť radosť v škole deťom, prineste ich prosím do konca mesiaca marec do školy. Podporia radosť z čítania u našich detí.

       Ďakujeme za podporu.

       DofE a Školský parlament

      • Interaktívne aktivity prvej pomoci

      • Dennodenne sa stretávame s drobnými poraneniami, odretím, pichnutím, či rozbitým kolenom. Počas školského roka nám cez ruky prejde niekoľko náplastí, obväzov, či sterilných štvorcov s dezinfekčným prostriedkom. Nie vždy však musíme byť záchranármi len my - dospelí. Aj deti by mali vedieť, čo robiť v krízových situáciách. Veď prvú pomoc môžu potrebovať aj ich súrodenci, či rovesníci, keď práve nie sme s nimi. Záchrana ľudského života závisí často od zlomkov sekundy.

       Študentky LF UPJŠ v rámci aktivít Spolku medikov mesta Košice  formou interaktívnych aktivít ukázali  podanie prvej pomoci žiakom našej školy, kde deti preukázali veľký záujem a snahu sa veľa naučiť. Deti si záchranné techniky vyskúšali aj na figurínach a naučili sa dať pacienta do stabilizovanej polohy.

       Učenie touto zážitkovou formou sa osvedčilo a preto budeme v týchto aktivitách pokračovať. 

      • ŠKOLSKÝ ZBER PAPIERA 2021

      • Milí rodičia. 

       V období od septembra – februára na pôde našej školy prebiehala súťaž v zbere papiera. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujeme, že ste sa do tejto súťaže zapojili. S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že do užšieho kola súťaže v zbere papiera, ktorú vyhlásila firma Kosit postúpili:

        

       1. Kuchtová Nataša I.B               1000 kg

       2. Dubovská Natália IV.C            800 kg 

       3. Kondášová Natália VIII.A        500 kg

       4. Slemenská Laura III.A             400 kg 

        

       Firma Kosit výsledky posúdi s inými školami v Košiciach a zverejní výsledky na webovom sídle spoločnosti: www.kosit.sk.

        

       Ďakujeme, že ste touto aktivitou prispeli aj ku záchrane stromov.

       Držíme Vám všetkým prsty.

        

       ZŠ Bernolákova 16, Košice

      • Pomoc pre Ukrajinu

      • Aj naša škola chce podať pomocnú ruku. Ak chcete pomôcť ľuďom z Ukrajiny, no neviete ako, môžete priniesť veci aj do školy. Prevezieme ich do cieľovej organizácie.

       Milí žiaci. Pomôcť deťom z Ukrajiny môžete hoc len jedným keksíkom. Pre Vás je to každodenná samozrejmosť. Na druhej strane je to v týchto dňoch veľká vec.

       Milí rodičia. Budeme zbierať aj: trvanlivé potraviny - konzervy, marmelády, cukrovinky, výživy pre deti, sušené mlieko, káva, čaj, cukor, olej, cestoviny, ryža, múka...., hygiena - plienky, vložky, rúška, dezinfekcia, mydlo, šampón, sprchový gél, zubné pasty, zubné kefky, krém pre detičky, pytioll, sudokrem, vlhčené obrúsky, vreckovky a toaletný papier..., oblečenie hlavne pre mamičky s deťmi, deky, vankúše, uteráky...

       Veci môžete nosiť každý deň na vrátnicu školy, alebo pani učiteľke Mirke Kucikovej do kabinetu od pondelka 28.2. do štvrtka 3.3. do 17:00. 

        

       Ďakujeme.

       ZŠ Bernolákova 16