• Novinky

      • Edukačné divadelné predstavenie

      • Trieda VI.C sa zúčastnila divadelného edukačného predstavenia, ktoré sa odohralo v Knižnici pre deti a mládež Nezábudka. Dej predstavenia bol na motívy knihy od A. Nanetti – Agátka, Líška a Čierny muž, kde sa jednoduchým, pútavým a nenásilným spôsobom hovorí o tom, ako malá Agátka vníma násilie, ktorému bola svedkom doma i vo svojom okolí. Strach prekonáva vďaka svojej obrazotvornosti, ale aj priateľom; líške, bábike a kocúrovi. Primeraným podaním sa žiaci oboznámili s neľahkou témou a potrebou neodvrátenia zraku od nespravodlivosti.  

      • Zber vrchnáčikov

      • Jeho cieľom je pomoc deťom, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou a potrebujú pomoc s cieľom zlepšiť zdravotný stav.

       Pomohli sme už vďaka Vám  Janke verejnou zbierkou vrchnákov z PET fliaš, mlieka a smotany v hodnote 3000 €, vďaka ktorej bol Janke zakúpený kočík a absolvuje rehabilitačný pobyt.

       Zbierame naďalej - pre Lacka!

       Napriek tomu, že niektoré vrchnáky sa od 1.1.2022 spolu s fľašami môžu zálohovať, fľaše je možné zálohovať aj bez vrchnáčikov a okrem toho v obehu zostalo množstvo iných vrchnákov, ktoré je možné zbierať. Tentokrát pre 11-ročného Lacka.

       Lackovi diagnostikovali detský autizmus s mentálnym postihnutím. Peniaze za zber vrchnákov budú použité na terapie za účelom zlepšenia funkčnej formy, komunikačných a sociálnych zručností, neverbálnej formy komunikácie a na liečbu zúbkov.

       Prispieť môžete vhodením vrchnáčikov do krabice na vrátnici školy na tento účel určenej.

        

       Naším spoločným cieľom je vyzbierať 16 ton vrchnákov v opäť hodnote 3 000 €.

        

              ĎAKUJEME!       

               

       Mirka Kuciková + Ninka a Linda IX. A

      • Projekt „Logické myslenie detí“

      • Začiatkom školského roka 2023/2024 nás navštívil p. PaedDr. Ľ. Lukáč, PhD., ktorý je koordinátorom projektu "Rozumieme nadaným". V spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie Sabinov, pripravil pre našich žiakov zaujímavú vyučovaciu hodinu. Našim žiakom v rámci projektu  "Logické myslenie detí" predstavil  rôzne aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju logického myslenia, matematických schopností a verbálneho myslenia. Žiaci si spoločne zábavno-náučnou formou urobili rozbor logických úloh a vyriešili ich. Práve takéto aktivity nám môžu napomôcť k lepšej identifikácií nadaných žiakov na našej škole.  Zároveň posúvajú našu školu od tradičného vzdelávania,  smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

      • A prichádza k nám v pravý čas, veď:

        „Končí sa leto a hudci v tráve už clivé piesne hrajú.

       Staručké leto spomína práve ako ho deti rady majú.

       Odchádza, ide. Prešiel čas istý. Opúšťa svoju ríšu.

       Veď o rok príde. A stromy – listy mu na rozlúčku píšu.“

       Nuž tak, skončil sa čas oddychu, leňošenia. Bicykle, kolobežky, kolieskové korčule, ruksaky vymeníte na dlhých desať mesiacov za knihy, zošity, perá a iné veci potrebné pri vyučovaní. Báseň Valentíny Masárovej urobili bodku za prázdninovými dňami a pripomenuli Vám, že čas letí ako splašené kone. Veď len včera ste tu bežali  s vysvedčeniami v rukách v ústrety dobrodružstvám a dňom plným oddychu a dnes sa ten kolotoč začína znova.

       Školská brána sa po prázdninách otvára veľmi ťažko. Nie preto, že by bola pokazená. Ľahučko sa za Vami zatvorí a drží. Pustí cez svoj prah len pekné spomienky na prázdninové časy, krásne zážitky, aby ste sa  mohli o ne podeliť so svojimi kamarátmi. Nechce však za svoj prah pustiť vulgarizmy, hašterizmy, sácaniny a čarbanizmy lavicové. Pevne dúfam, že tieto strašidlá dobrých mravov necháte pred školou , aby sa na vašom vysvedčení o desať mesiacov nemuseli na vás vyškierať dvojky, trojky ba nebodaj štvorky zo správania.

       Našim deviatakom želám mnoho sily a šťastia, aby tento rok zdolali čo najlepšie. Hovorí sa, že keď nejde o život, nejde o nič. Lenže moji milí, Vám ide o život. Ako sa pripravíte na testovanie a prijímacie skúšky, tak uspejete, a tak bude pokračovať vaša budúcnosť. A ešte niečo, budete najstaršími žiakmi školy. Dávajte to prosím najavo tým, že sa budete správať tak, ako si želajú Vaši rodičia a vyžaduje školský poriadok. Buďte vzorom pre mladších!

       Možno najťažšie či s obavami sa dnes išlo do školy našim najmenším žiačikom –  prváčikom a predpokladám, že ani ich rodičom nie je všetko jedno. Všetko však bude v poriadku. Od vás, vážení rodičia sa vyžaduje len to, čo robíte každú chvíľku svojho života. Aby ste svoje deti radi mali, podporovali ich a pomáhali im. O ostatné sa už postarajú naše výborné pani učiteľky.

       Prajem nám všetkým pokojný a úspešný školský rok. Žiakom čo najmenej vymeškaných hodín, dobré známky a ešte lepšie medziľudské vzťahy. Kolegom veľa pracovného elánu, poslušných a pracovitých žiakov a aby sa koniec roka niesol v znamení bohatej úrody vedomostí a ľudskosti.

      • Začiatok šk. roka 2023/2024

      • Vážení rodičia a milí žiaci,

       touto cestou Vás chceme informovať, že dňa 4.septembra 2023 o 8:30 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 v átriu školy na ZŠ Bernolákova 16 a v areáli školy v Poľove.

       Harmonogram na prvý týždeň:

       4.9.2023 (pondelok)
       8:00 - 8:20 hod. - príchod žiakov do školy
       8:30 - 9:00 hod. - slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024
       9:00 - 10:00 hod. - triednická hodina ( poučenie žiakov o šk. poriadku a BOZP)

        

       Školská jedáleň v tento deň nevydáva obedy.

        

       5.9.2023 (utorok)

       1. až 4. ročník - triednické hodiny - 4 vyučovacie hodiny, ŠKD
       5. až 9. ročník - triednické hodiny - 5 vyučovacích hodín

       Školská jedáleň vydáva obedy pre prihlásených žiakov.

        

       Od stredy 6.9.2023 vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.

        

       Zoznamy žiakov 1. a 5 ročníka sú zverejnené pri vstupe do školy B (vrátnica).

      • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

      • Dnešným dňom sa ukončil školský rok 2022/2023. Na dva mesiace sa zavrú školské brány a žiaci i učitelia majú pred sebou zaslúžený dvojmesačný oddych.

       Prihovorím sa v prvom rade k vám milí žiaci. Desať mesiacov ste plnili svoje školské povinnosti a vaša snaha je odzrkadlená vo vašich výsledkoch, ktoré dnes dostanete. Teraz sú pred vami prázdniny, ktoré vám poskytnú oddych a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka. Prváci, váš prvý rok a hádam aj ten najťažší rok v škole je už za vami. Naučili ste sa počas tohto obdobia naozaj veľa. Nie je jednoduché zvyknúť si na školské povinnosti. No myslím, že môžem povedať, že ste to za pomoci vašich učiteliek zvládli výborne a my učitelia, sme radi, že sme mali takých šikovných prvákov. Nech vám vaša usilovnosť trvá aj v ďalších ročníkoch.

       To že máte za sebou desať mesiacov veľkého snaženia platí samozrejme aj pre ďalšie ročníky. Taktiež piataci, zvládli prvý rok na druhom stupni, čo je určite dosť náročné. No a milí deviataci, vám sa dnešným dňom ukončilo štúdium základnej školy. Opúšťate naše lavice. Každý z vás ide svojou cestou. Čaká vás štúdium na iných školách či príprava na zamestnanie. Lúčime sa teda s vami a v mene všetkých vašich učiteľov vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať príjemné spomienky.

       Teraz sa však obrátim na vás, drahí kolegovia. Chcem podotknúť, že aj tento školský rok sa spravilo veľa užitočnej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem vám všetkým za snahu. Aktivity mnohých kolegov a žiakov našej školy ma veľmi tešia. V tomto školskom roku sme uskutočnili aj nové akcie, ktoré by sa mohli stať tradičnými akciami našej školy  ako školský ples či átriové slávnosti.

       V neposlednom rade chcem povedať slová vďaky a pochvaly aj vám, všetkým nepedagogickým pracovníkom, bez vás by chod školy nebol možný a všetci si vážime vašu prácu.

       Na nastávajúce prázdninové dni, Vám prajeme príjemné chvíle, veľa nových poznatkov, zábavy, aby sme sa oddýchnutí, dobre naladení, plní energie znova stretli v novom školskom roku 2023/2024!

      • Workshop povolaní na ZS Berke

      • Dňa 23. júna sme na škole zorganizovali deň povolaní. Úlohou žiakov bolo prezentovať svojim oblečením povolanie, ktoré by chceli v budúcnosti vykonávať, alebo sa im páči a vzájomne sa o nich porozprávať. Na škole sa tak objavovali športovci, policajti, hasiči, železničiari, maliari, či speváci, ale aj zubné laborantky, manažéri, IT pracovníci, čašníci a podobne.

       Zároveň bol tento deň vyplnený aj prezentáciou povolaní prostredníctvom rodičov žiakov a hostí. Na prvom stupni do 1.C prijali pozvanie profesionálni hráči hádzanej: Erik Ľoch, Tomáš Urban, Teo Paul. Žiaci ich vyspovedali a dozvedeli sa, aký náročný je tento šport a zistili, že byť profesionálnym hráčom nie je vôbec jednoduché a chce to veľa obety v živote. V 3.A prijal pozvanie p. Záborský, ktorý deťom porozprával zaujímavosti z IT sféry.

       Na druhom stupni prijal pozvanie  Ing. Blanár, ktorý porozprával siedmakom a ôsmakom o práci v U.S. Steel a pani Ing. Francová žiakov oboznámila a motivovala s prácou v oblasti IT. Samozrejme nechýbala ani diskusia a aktívne zapájanie žiakov do besedy. 

       Zároveň k nám prišli aj naše bývalé žiačky, ktoré dnes študujú na Gymnáziu Poštová a porozprávali žiakom o štúdiu  a aktivitách, ktorým sa venujú na škole.

       Veríme, že sa žiakom tento deň páčil a pomôže im to pri voľbe ich ďalšieho štúdia.

      • EXPEDÍCIA MEDÍKOVO

      • Naši malí prváci z 1.A triedy sa zapojili do súťaže „Expedícia Medíkovo“, ktorú organizovala spoločnosť LIDL pre školy z celého Slovenska a VYHRALI úžasný školský výlet na Včeliu farmu „Včelí Raj“, ktorá sa nachádza v Kokave nad Rimavicou. Predlhá cesta tam však stála za to! Počas celodennej exkurzii sa žiaci cítili ako ozajstní včelári. Mali možnosť nazrieť do úľa a sledovať dianie v úli, vyskúšať si špeciálne včelárske kombinézy, vypočuť si poučnú prednášku o včelách, vyrobiť si vlastné sviečky, či ochutnať šťavnaté medové koláče a rôzne
       drinky ochutené medom. Všade okolo nás bzučali včielky a od spokojnosti bzučali aj malí školáci...

      • Medaila zdatnosti

      • Mladší školský vek je veľmi vhodným obdobím na získanie pozitívneho vzťahu k telesným aktivitám. Práve preto sme na našej škole zorganizovali pilotný projekt pod názvom „Medaila zdatnosti“. Mnohí z nás si možno spomenú na „Odznak zdatnosti“, o ktorý sme kedysi bojovali. U nás medailu získal každý žiak, ktorý absolvoval všetky disciplíny. Samozrejme sme súťažili aj o tých najlepších z ročníka. Najviac bodov, a teda prvenstvo, získali títo žiaci:
       1. ročník: Sebastián Klika 1.B
       2. ročník: Alexandra Ďorková 2.C
       3. ročník: Lukáš Pastorek 3.C
       4. ročník: Alexa Kompiš 4.A
       Za výrobu medailí sa musíme poďakovať našim žiakom z druhého stupňa, pod vedením p. učiteľky Moniky Karaszovej, ktorí nám tieto krásne medaily zabezpečili.

       Ďakujeme a všetkým úspešným športovcom blahoželáme!

      • Vyhodnotenie súťaže Matematický klokan

      • 27.marca 2023 sa na našej škole organizovala súťaž Matematický klokan. Súťaže sa zúčastnilo 50 žiakov z 2.stupňa. Každého účastníka čaká krásny diplom a pero. Tých najúspešnejších aj niečo viac a radi vám ich predstavíme:
       5.ročník:
       Simona Gomolčáková (5.A), Matej Kugla (5.A)
       6.ročník:
       Matias Tatarka (6.A), Liana Semanová (6.A)
       7.ročník:
       Sofia Zniszczolová (7.A), Kvetoslava Jachová (7.A), Daniela Hlubeňová (7.A), Lucia Mikulajčíková (7.A), Lea Dubovská (7.A), Matej Kender (7.A), Tamara Begeniová (7.A)
       8.ročník:
       Matej Matkobiš (8.A), Matúš Jerga (8.A), Matúš Hudák (8.A).
       Čerešničkou na záver je Eva Psotová (7.A), ktorá sa umiestnila na 1.mieste so 100percentnou úspešnosťou.
       Gratulujeme !

      • Vyhodnotenie súťaže MAKS

      • Každoročne sa na našej škole na 2.stupni organizuje celoročná matematická súťaž MAKS. Žiaci v tejto súťaži každý mesiac riešia matematické úlohy a svoje odpovede zasielajú cez internet. V tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 23 žiakov z 2.stupňa. Každý súťažiaci získava krásny diplom a malú pozornosť. Úspešnejší dostanú o trochu viac. Titul MaksiHviezda patrí Kristíne Vojtaškovej (6.A), Kvetoslave Jachovej (7.A), Sofii
       Zniszczolovej (7.A) a Lucii Mikulajčíkovej (7.A).
       Gratulujeme !

      • Triatlon

      • S veľkou hrdosťou vám predstavujeme súťažiacich z našej školy v športovej disciplíne Triatlon, ktorí sa dňa 15.6. zúčastnili tejto súťaže. V tomto neľahkom trojboji, plávanie, cyklistika a beh, absolútne statočne bojovali všetci účastníci. Aj napriek veľmi početnej konkurencii a aj napriek tomu, že sa jednalo o ich prvú skúsenosť, obsadili naši žiaci všetky tri priečky a vo svojich kategóriách si domov priniesli:
       ZLATO: Simona Gomolčáková (V.A), Mykhailo Kasianov (IX.A)
       STRIEBRO: Lucia Mikulajčíková (VII.A) a Eduard Kukura (VIII.A)
       BRONZ: Tomáš Balážik (V.A), Radovan Kulín (VII.A), Zoja Platková (VII.B) a Oliver Keresti (VIII.A).
       Na všetkých súťažiacich sme veľmi hrdí.

      • Čokoládová tretra

      • Dňa 12. 6. 2023 sa žiaci zúčastnili bežeckej súťaže ČOKOLÁDOVÁ TRETRA 2023 na atletickom štadióne. Boli to Matias Kováč, Šimon Krasnay, Alex Mikluš, Róbert Pilár, Matúš Vitkovič, Alexandra Ďorková, Kristián Matyás, ,Leo Špatz, Alexandra Lukáčová, Zara Petrovská, Rebeka Uzíková. Žiaci si vyskúšali beh na 100 m, 200 m, 300 m a hod raketkou do diaľky. Získali nové skúsenosti a zážitok zo športu. Na krásnom 2. mieste sa umiestnil náš
       skvelý Matias Kováč z 1.B a postúpil do finálového kola v Košiciach dňa 16.6.2023, kde získal krásne 3. miesto. V dňoch 27.-28.6.2023 reprezentoval našu školu v medzinárodnom kole v Ostrave, kde získal úžasné 5. miesto a titul 2. najrýchleší Slovák na turnaji. Všetkým srdečne blahoželáme!

      • Dobrodružné expedície DofE

      • Ak chce mladý človek získať významné ocenenie vojvodu z Edinburghu - DofE, musí na sebe vytrvalo pracovať celý rok a prekonať štyri výzvy. Poslednou výzvou je zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Aj naši žiaci sa tento rok úspešne prebojovali celým programom a v priebehu dvoch víkendov absolvovali dve dobrodružné expedície.
       Podali neuveriteľný výkon, pretože ich čakal veľmi náročný presun peši s ťažkými batohmi, so stanmi a spacákmi do lesa na Kráľovej studni, kde plnili úlohy, potrebné na prežitie v lese. Založili svoje táborisko, rozložili oheň, pripravili teplé jedlo, učili sa zásadám prvej pomoci i tímovej práci a odvážne prežili noc uprostred tmavého lesa,
       aby s obrovskou záťažou opäť zvládli peší presun domov. Statočne bojovali s počasím, s únavou, s diskomfortom i s obavami pred divou zverou v okolí. Zaslúžia si oprávnene náš obdiv. Na záver získajú všetci účastníci certifkát medzinárodne uznávaný na školách i u zamestnávateľov.

      • Slávnostné otvorenie športovej haly Stará jazdiareň

      • V uplynulých dňoch sme mohli byť my, štvrtáci z Bernoláčky, svedkom Slávnostného otvorenia športovej haly. Je krásna, vonia novotou a drevom. Uvítací program bol bohatý. Videli sme exhibičný basketbalový zápas CBK Košice - ŠBK Galaxy Košice, kde hrali aj naše štvrtáčky zo 4.A Alexa a Lea, boli sme svedkom oceňovania finalistov Fresh školskej športovej ligy a tiež sme videli ukážky tréningov rôznych športových klubov. Najviac nás však oslovilo sprievodné slovo moderátora Richarda Hergotta, bývalého žiaka našej Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach. Porozprával nám o histórii športovej haly, ktorá má bohatú históriu. V čase svojho vzniku, v roku 1903, hala slúžila najmä ako objekt jazdiarní delostreleckých kasární. V roku 1950 túto nevyužitú jazdiareň prebudovali na športovú halu s hracou plochou. Súčasťou jej existencie je viacero názvov ako Stará športová hala, neskôr Infinity Aréna a od roku 2015 Angels Aréna. Dnes je to ŠPORTOVÁ HALA STARÁ JAZDIAREŇ. Po 16-mesačnej rekonštrukcii je znovuzrodená, s novým menom a pripravená hostiť nezabudnuteľné športové a kultúrne akcie.

      • Triedny výlet

      • Žiaci 8.A triedy pod vedením p.uč. Gomolčákovej a Hakalovej navštívili región Liptov. Strávili sme 3 dni v dedinke Liptovská Teplá v milom malom Penzióne za Mlynom. Hneď prvý deň sme si zahrali volejbal so žiakmi z miestnej základnej školy. Žiaci z Liptovskej Teplej nám upiekli koláče, my sme im doniesli sladkosti a ďakovný list. Nasledujúci deň sme vystúpili na najvyššie položenú zrúcaninu hradu na Slovensku - Liptovský hrad – Starhrad. Potešili sme sa panoramatickými výhľadmi na celý Liptov. Príjemné bolo kúpanie v jazierku s termálnou vodou v Kalamenoch, potom čo sme prešli zhruba 10 km. Nasledujúci deň sme ešte navštívili kúpele Lúčky, pokochali sme sa ich krásou. Príjemne unavení sme sa vrátili domov.

      • POĎAKOVANIE

      • Chceme sa na záver roka veľmi pekne poďakovať žiakom z našej spriatelenej školy, ktorí nám a našim blízkym nenápadne z diaľky robili celý rok radosť. Drevené srdiečka, ktoré naši žiaci rozdávali ku Dňu žien, ku Dňu učiteľov, hasičskému zboru za ich návštevu, rodičom a našim kamarátom školy pri rôznych príležitostiach, 300 drevených medailí vyrobených na športovú súťaž, drevené výrobky do burzy pre psíkov, zeleninové priesady pre našich malých žiakov... To všetko tíško posielali z diaľky žiaci Súkromnej SOŠ 29. augusta v Trebišove. Na oplátku sme im my pripravili darčekové balíčky na Vianoce, ku Dňu detí a občas jednoducho ako priateľský pozdrav.

       Ďakujeme za pomoc aj pani učiteľke Monike Karaszovej, ktorá s našimi žiakmi pravidelne tieto drevené výrobky dokončila do finálnej podoby, aj asistentkám Nelke Bodnárovej a Lenke Pronskej za ich spoluúčasť na projektoch v prospech našich nových kamarátov.  

       Je krásne robiť radosť niekomu len tak. Pre radosť.

      • Mini olympiáda v ŠKD

      • Tak ako všetky deti, aj my druháci, radi športujeme. V popoludňajších hodinách v ŠKD sme si urobili športový deň. Súťažili sme v preťahovaní lanom, v preskakovaní lana, v hode a skoku do diaľky. Našou odmenou bola malá sladkosť, ale hlavne príjemný pocit zo seba, akí dokážeme byť šikovní.

      • Tanečné piatky v ŠKD

      • Deti z ŠKD si užili tanečné aktivity na čerstvom vzduchu, na školskom dvore. Predviedli rôzne pohybové aktivity, tančeky aj spev. Zabavili sa, uvoľnili, odreagovali a vyšantili. Nálada bola výborná, všetkým deťom prajeme krásne prázdniny.