• Novinky

      • Veľkonočné vajíčka

      • Dňa 22.3.2024 deti 4.B, 4.C, 4.A  triedy zdobili veľkonočné vajíčka v ŠKD. Vyfúknuté vajíčka ozdobili pomocou servítok, ktoré pokreslili fixkami, zabalili do nich vajíčko a namočili do vody a octu. Deti sa naučili novú techniku farbenia vajíčok, ktorú ešte nepoznali, zároveň sa zoznámili a mali možnosť skamarátiť sa s deťmi ďalších štvrtých ročníkov.

      • Krajské kolo Matematickej olympiády

      • Dňa 26.3.2024 sa uskutočnilo krajské kolo MO Z9 v priestoroch prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Šrobárovej ulici. Našu školu reprezentoval žiak Maximilián Staroň z 9.A triedy.

      • Biologická olympiáda

      • Dňa 18.3.2024 sa v priestoroch UPJŠ Prírodovedeckej fakulty v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kat.C, ktorá je určená pre žiakov VIII. a IX.ročníka. Úspešnou riešiteľkou sa stala žiačka VIII.A Valéria Pástorová, ktorá obsadila krásne 6.miesto.
       Srdečne blahoželáme k tomuto úspechu.

      • Čítanie pre prváčikov

      • Mesiac marec je venovaný knihám a práve preto si žiaci II. stupňa (žiačky 6.C) pripravili čítanie rozprávky pre prváčikov. Rozprávka mala názov Najsladší chlieb a išlo o grécku rozprávku z knihy S rozprávkou okolo sveta. Kniha obsahuje krátke tradičné rozprávky z rôznych kútov sveta, ktoré boli zozbierané od vysokoškolských študentov, ktorí v daných krajinách žijú, aby sa deti zoznámili s inými kultúrami. Rozprávočka bola pútavá, poučná a po jej prečítaní plnili prváčikovia rôzne zábavné úlohy súvisiace s príbehom.

      • Mestská dejepisná súťaž

      • Trojčlenné družstvo si vyskúšalo svoje vedomosti i orientáciu v teréne počas Mestskej dejepisnej súťaže. Súťaž má dlhoročnú tradíciu, kde po minulé roky žiaci riešili každomesačné úlohy k regionálnym dejinám Košíc a navštevovali aj múzeá. Tento rok po prvýkrát prebiehala súťaž v jednom kole, priamo v centre mesta. Žiaci dostali mapu s indíciami, v ktorej sa museli zorientovať a následne riešiť úlohy o významných pamiatkach a osobnostiach Košíc. Našu školu reprezentovali žiačky Saša Vološinová VI.A, Sára Homoľová VI.C a Karina Kubová VII.B. Bola to skvelá skúsenosť a súťažiaci boli zameraním súťaže nadšení. Zaujímavým spôsobom si nie len preverili, ale aj získali nové vedomosti o dejinách Košíc a zároveň sa učili aj pracovať v tíme. Organizátorom súťaže bolo Centrum voľného času.

      • Okresné kolo Chemickej olympiády

      • Dňa 14.3.2024 si naše žiačky zmerali sily v okresnom kole Chemickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ, Kežmarská 28 v Košiciach. Zo 17 žiakov najlepších v okrese sa Valéria Pástorová umiestila na krásnom 6. mieste ako úspešná riešiteľka a Linda Juhanová na krásnom 3. mieste a zároveň postúpila na krajské kolo Chemickej olympiády. Obom dievčatám srdečne blahoželáme a Linde držíme palce na krajskom kole Chemickej
       olympiády.

      • Ponožková výzva

      • 21. marec patrí Svetovému dňu Downovho syndrómu. Pri tejto príležitosti bola vytvorená ponožková výzva. Do výzvy sa zapojila aj naša škola, a preto si žiaci obliekli ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúviseli – líšili sa farbou, vzorom či dĺžkou. Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomenul, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejším a lepším. Cieľom akcie bolo dať najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich
       inakosť chápeme. Žiaci tak prejavili dôstojnosť a rešpekt pre všetky deti s Downovým syndrómom.

      • Svetový deň divadiel

      • 27. marec patrí Svetovému dňu divadla. Úlohou divadelných predstavení je nie len vzdelávať či zabávať, ale aj inšpirovať a spájať.  Práve preto si pri tejto príležitosti pripravili žiačky VI.A (Kristína Bačová, Simona Gomolčáková a Ema Štecová) divadelnú scénku, ktorú predviedli žiakom II.C. Po divadielku plnili žiaci rôzne úlohy a prebehla aj diskusia. Výsledok bol úžasný, žiaci boli nadšení a motivovalo ich to k tomu, aby tiež raz pripravili a zahrali divadelné predstavenie.
       Ďakujeme.

      • Školské olympijské hry

      • Olympijské hry vznikli v starovekom Grécku v roku 776 pred našim letopočtom a bolinajväčším športovým podujatím. Gréci sa v tom čase zjednotili a sústredili len na športovú udalosť. Súťažili v rôznych disciplínach a na priebeh súťaže dohliadali Hellanodikovia -rozhodcovia. Touto myšlienkou sa inšpirovali aj žiaci VI.C, keďže sa o danom období učia na hodinách dejepisu a zorganizovali Školské olympijské hry pre žiakov I. stupňa. Pripravili ukážku disciplíny päťboja s menšou úpravou. Žiaci si tak vyskúšali beh, skok do diaľky, hod diskom (medicimbalom), hod pieskovými vrecúškami a vytrvalosť. V každej triede boli potom ocenení traja najlepší športovci a to diplomom, medailou a sladkou odmenou. Všetci, ktorí sa zúčastnili, získali pamätný list. Po sčítaní všetkých bodov boli potom vyhlásení víťazi jednotlivých ročníkov a víťaz celých Školských olympijských hier, ktorý získal aj veniec.
       Víťazom 4. ročníka bol Samuel Holomani zo 4.B, víťazom 3. ročníka bol Alex Šakovič z 3.C, víťazom 2. ročníka bol Pavol Baláž z 2.B, víťazom 1. ročníka bol Matej Durkáč z 1.B, ktorý bol zároveň aj celkovým víťazom Školských olympijských hier.
       Gratulujeme.
       Žiakom VI.C pri priebehu olympijských hier pomáhali aj žiaci VI.A, ktorí navštevujú záujmový útvar Cestovateľ bádateľ. Krásne medaily vytvorili žiaci iných tried počas hodín techniky, za čo im ďakujeme. Žiaci I. stupňa si vďaka tejto aktivite nie len zašportovali, zabavili sa, ale sa aj naučili niečo nové o dejinách. Vďaka tejto aktivite sa prepojili predmety dejepisu, telesnej výchovy, ale aj techniky a výtvarnej výchovy, informatiky, kde si žiaci, ktorí pripravovali súťaž, vytvorili plagáty, výzdobu, diplomy a podobne. Zároveň si vyskúšali organizovanie aktivity od jej úplných začiatkov, cez priebeh, potrebnú spoluprácu, rozdeľovanie úloh až vyhodnocovanie výsledkov. Nadobudli tak veľa nových skúseností.
       Ďakujeme.

      • Fialový deň

      • 26. marec je Svetovým dňom epilepsie, celosvetovo známy aj ako fialový deň. Na znak solidarity a zvýšenia povedomia o tejto chorobe si žiaci našej školy obliekli fialové oblečenie. Žiaci I. stupňa si potom takto prišli zacvičiť rannú rozcvičku a žiaci II. stupňa sa počas veľkej prestávky zúčastnili symbolického behu v telocvični školy.

       Ďakujeme.

      • Šaliansky Maťko J. C. Hronského

      • Dňa 25. 03. 2024 sa v Dome Matice slovenskej v Košiciach uskutočnilo krajské kola súťaže ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského. Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka VI.A triedy, Kristína Bačová, ktorá do krajského kola postúpila po získaní 1. miesta v okresnom kole. Našu školu výborne reprezentovala v prednese slovenskej povesti a získala účastnícky diplom v III. kategórii.

       Kristínke ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      • DOD elokované pracovisko Košice - Poľov

      • V pondelok 21. 3.2024 sme mali v našej škole Deň otvorených dverí. Navštívilo nás budúci prváci, ktorí si spolu s rodičmi prehliadli nielen školu, ale vyskúšali aj rôzne aktivity. Pani učiteľky si pripravili rôzne stanovištia, ktoré si budúci prváci mohli vyskúšať. Vyrábali sloniu pastu, ale aj pohyblivé húseničky, dekorácie na Veľkú noc. Nechýbali ani stanovištia, kde si preverili svoje vedomosti a zručnosti. Vyskúšali svoj postreh na interaktívnej tabuli a programovali auto bee boot. V telocvični vyskúšali svoje športové schopnosti. Každý návštevník si odniesol domov zážitky a výrobky, ktoré spoločne s rodičmi vyrobil.

      • Návšteva divadla „Kocúr v čižmách“

      • Žiaci 1. stupňa navštívili divadelné predstavenie „Kocúr v čižmách“. Táto klasická rozprávka v modernom spracovaní žiakov nielen pobavila, ale aj poučila. Mladí herci priblížili deťom témy ako priateľstvo či láska a tým pohladili detskú dušu. Predstavenie nám pripomenulo, že dobro vyhráva nad zlom. Návšteva divadelného predstavenia napomáha k budovaniu morálneho kompasu v každom v nás. Naši žiaci prežili krásny umelecký zážitok. 

      • Návšteva planetária „Svetelné znečistenie“

      • Každý z nás sa rád pozerá na nočnú oblohu a pozoruje hviezdy. Žiaci 2.A, 3.C a 4.A navštívili planetárium pri príležitosti Dní ochrany prírody v CVČ Domino. Dozvedeli sa, že priveľa umelého svetla môže ľudskému zdraviu škodiť a že príroda, rovnako ako aj my, tmu jednoducho potrebuje. Umelé svetlo v noci je totiž najväčšia zmena, ktorú urobilo ľudstvo v biosfére Zeme. Svetlom sme si umelo predĺžili deň a tak narušili tisíce rokov trvajúce biologické rytmy. Už vieme, že svetlo by malo ľuďom slúžiť a nie ich obmedzovať a prírode ubližovať.

      • Spoznávanie historických období

      • Žiaci 6. a 7. ročníka si vytvorili scénky, vďaka ktorým spoznávali historické obdobia. Šiestaci sa ocitli v Rímskej ríši, siedmaci spoznávali stredoveké mestské privilégia. Žiaci spolupracovali v skupinách, vytvorili si scenár, kulisy, kostýmy. Tímovou prácou rozšírili a upevnili svoje vedomosti, ktoré využili v krátkych divadelných rolách.

      • Odkrývanie života osôb

      • Žiaci 5.A si vyskúšali povolanie archeológa a historika. V prvom prípade objavovali ukryté predmety, následne ich očistili, skúmali a zapisovali svoje zistenia (veľkosť, materiál, využitie predmetov). Výsledok ich práce zhrnuli v spoločnej prezentácii. V druhom prípade spoznávali osud dvoch neznámych ľudí vďaka príbehu starého kufra. Žiaci v ňom našli rôzne hmotné, obrazové i písomné pamiatky, ktoré im postupne odkrývali život osôb. Vďaka tomu si v praxi vyskúšali, aké dôležité je mať vstupné vedomosti, ktoré následne môžu využiť, rozvíjať svoje zručnosti a zároveň podporovať aj skupinovú prácu.

      • Naša nedávna história

      • V novembri sa šiesti žiaci našej školy zapojili do súťaže NAŠA NEDÁVNA HISTÓRIA. Úlohou žiakov bolo napísať voľnú tvorbu na tému VÝZNAM DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV PRE 21. STOROČIE. Cieľom súťaže bolo  šíriť myšlienky tolerancie, rovnosti a spolupatričnosti medzi príslušníkmi mladej generácie. Po vyhodnotení súťaže získali žiaci : Vladimír Kárász zo VII.B, Liliana Korodiová zo VII.C, Kvetoslava Jachová z VIII.A, Barbora Stolárová z VIII.C, Barbora Švantnerová z VIII.C a Štefánia Daňková z IX.A diplom za ich účasť v súťaži a publikáciu vybraných prác. V danej publikácii mal svoju tvorbu uverejnenú aj Vladimír Kárázs s názvom Deklarácia mojimi očami.
       Gratulujeme.

      • Okresné kolo v Touchdown handball - hádzaná žiakov ZŠ

      • Dňa 15.3.2024 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v súťaži Touchdown handball - hádzaná žiakov ZŠ. Turnaja sa zúčastnili 3 školy. V rámci okresu sme hrali proti ZŠ Drábová, nad ktorou sme zvíťazili 36:12. Mimo súťaže sme hrali proti ZŠ Užhorodská, s ktorou sme vyhrali 33:10.
       Celkovo sme obsadili 1. miesto s postupom do krajského kola.
       Našu školu reprezentovali žiaci:
       7.B – Nikolas Kolesár
       8.A – Matej Kender, Lukáš Červenka, Matej Imro, Radovan Kulín, Andrej Vančo
       8.B – Vladimír Čudejko
       9.A – Matej Matkobiš, Matúš Jerga

      • Expert geniality show

      • Dňa 28. novembra 2023 sa uskutočnil 17. ročník súťaže Expert geniality show. V tomto ročníku súťažilo celkovo 13 392 žiakov zo 767 škôl z celého Slovenska. Medzi nimi boli 28 žiaci našej školy. Súťažiaci, ktorý sa umiestnil v prvej štvrtine rebríčka, získava titul Expert. Súťažiaci, ktorý sa umiestnil v prvej štvrtine rebríčka v celkovom poradí, získava titul TOP Expert.
       Našimi TOP expertmi sú:
       Alexandra Lukáčová (V.A) – dosiahla v celkovom poradí 14. miesto
       Hanka Činčárová (V.A) – dosiahla v celkovom poradí 19. miesto
       Alexa Kompiš (V.A) – dosiahla v celkovom poradí 24. miesto
       Katarína Hromjaková (V.A) – dosiahla v celkovom poradí 48. miesto
       Ivana Petrová (V. A) – 206. miesto
       Krištof Kužma (VII. A) – 126. miesto
       Simon Benko (VII. A) – 254. miesto
       Sofia Zniszczlová (VIII. A) v prvej téme MOZGOLAMY obsadila 12. miesto a v druhej téme TAJOMSTVÁ PRÍRODY 1. miesto. V celkovom poradí získala krásne 9. miesto.
       Barbora Stolárová (VIII.C) – 248. miesto
       Srdečne blahoželáme a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa naši žiaci zapoja do tejto zaujímavej súťaže.