• Novinky

      • Medzinárodný deň zdravia

      • Dňa 7.4.2024 bol Medzinárodný deň zdravia, v rámci ktorého si žiaci 8.C triedy pripravili na krúžku Biologicko - chemických vedátorov prezentáciu o dôležitosti umývania rúk na podporu zdravia. 8.4.2024 ju odprezentovali žiakom 2.C triedy. Formou prezentácií ukázali aj svoj vlastný výskum, počas ktorého si pripravili 3 živné médiá, ktoré infikovali špinavými rukami, umytými mydlom a teplou vodou a nezabudli ani na slepý pokus. Svoje zistenia si nafotili a vďaka ním mohli lepšie vysvetliť druhákom dôležitosť umývania rúk. Nakoniec si pre nich pripravili zábavný kvíz v kahoote, aby si overili, či ich druháčikovia počúvali.

      • Sokoliar v Poľove

      • Ku žiakom v EP v Poľove zavítali sokoliari Horus a ich dravci. Žiaci si užili zážitkové vyučovanie. Videli nielen lietať dravce a sovy, ale dozvedeli sa veľa zaujímavostí z ich života.

      • Návšteva ZOO DOMU

      • Žiaci 2.B a 3.B navštívili v uplynulom týždni ZOO Dom Košice. Skvelý pán ošetrovateľ zo ZOO Košice im porozprával rôzne zaujímavosti zo sveta živočíšnej ríše. Avšak najväčším zážitkom bolo možnosť pohladenia hada, korytnačky či leguána. Aj toto je forma učenia, ktorú sa našim žiakom snažíme sprostredkovať 🐍🐢🦎🐠.

      • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

      • Naše šikovné žiačky zo 4. A ako víťazky okresného kola recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín postúpili na regionálne kolo. Dňa 15. 4. 2024 zabojovali a boli opäť veľmi úspešné. Žiačka Sofia Toporová sa umiestnila na výbornom 2. mieste a Šarlota Babušová získala krásne 3. miesto. Dievčatá sme na vás veľmi pyšní. Srdečne blahoželáme.

      • Matematické prechádzky

      • 12.apríla 2024 sme mali matematicko - prechádzkový deň. Žiačky ôsmeho ročníka prešli cez päť stanovíšť, kde riešili rôzne matematické úlohy prostredníctvom aplikácie MathCityMap na Hlavnej ulici v Košiciach. Táto aktivita je typ outdoorovej aktivity riešenej v skupinách, kde členovia spolupracujú, komunikujú, hľadajú stratégie riešenia úloh, ktoré sú prepojené s reálnymi objektami.

      • Deň energií

      • Dňa 9.4.2024 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili Dňa energií, technológií  a inovácií (,,DETI2024´´) na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. DETI2024 je skvelé podujatie o ekológii, energiách, vede, technike a inováciách, kde sa naši žiaci dozvedeli to, ako môže energia, veda a technika meniť náš svet k lepšiemu. Prezreli si  ukážky Juniverzity kurzov na témy: programovanie robotov, stavba domácej počítačovej siete, zapájanie elektronických obvodov, 3D tlač, alebo programovanie mikropočítačov, taktiež si prezreli ukážky prác  žiakov strednej školy a zapojili sa do kvízov, v ktorých mohli získať zaujímavé ceny.

      • Exkurzia vo firme SYNTAXE

      • Žiačky  ôsmeho ročníka sa zúčastnili exkurzie vo firme SYNTAX, kde diskutovali s odborníkmi z IT firmy o nástrahách na internete. Strávili jeden bežný deň v sprievode IT špecialistu. Oboznámili sa, čo táto firma robí a zároveň získali informácie, ako sa stať členom IT firmy.

      • Jarné upratovanie

      • Počas veľkonočných prázdnin usporiadali deviataci našej školy zber odpadu v lesíku v Poľove, keďže odtiaľ máme veľa kamarátov. Následne v priebehu týždňa vyzbierali smetie v Borovicovom háji v Košiciach a prispeli k jeho revitalizácii svojou aktívnou spoluprácou. Žiaci spoločne vyzbierali dokopy 40 vriec rôzneho odpadu. Za tieto aktivity získali certifikát za ich spoluúčasť na celoslovenskej akcii Jarné upratovanie Slovenska 2024.

      • Ako vzniká kniha

      • 27. marca sme si v 3.C užili projektový deň zameraný na tému: ,,Ako vznikla kniha“. Priblížili sme si cestu knihy z minulosti až do dnes. Bádali sme, ktorá kniha bola prvá a ako sa postupne vyvíjala jej tvorba. Vyskúšali sme si vytvoriť zápisky na hlinené doštičky. Zistili sme, čo je pergamen a papyrus. Vytvorili sme si aj zvitkové knihy, kde sme si vyskúšali rôzne druhy písma z minulosti. Dozvedeli sme sa kto vynašiel kníhtlač. Na výtvarnej výchove sme si vyskúšali vyrobiť recyklovaný papier. No, a z neho sme si vyrobili knihu 3.C triedy, do ktorej sme si zapísali rôzne myšlienky a odkazy. Na záver sme si ju vyzdobili pestrými ilustráciami 😊

      • Deň učiteľov na našej škole

      • Každý, kto si spomína na svoje vzdelávanie, pamätá si učiteľov. Nie metódy a techniky. Učiteľ je srdcom vzdelávacieho systému. (Sidney Hook, americký filozof)  Naši žiaci nezabudli a pripravili darčeky pre svojich učiteľov. Vyjadrili tým úctu a vďaku, ktorú si každý z učiteľov za svoju prácu so žiakmi a mládežou zaslúži.
       Ďakujeme.

      • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

      • Dňa 27. 3. 2024 sa v CVČ na Popradskej 86 v Košiciach uskutočnilo okresné kolo recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sa zúčastnili aj naše víťazky školského kola žiakov I. a II. stupňa.
       Našu školu reprezentovali:
       Šarlota Babušová – IV.A (próza - I. kategória)
       Sofia Toporová - IV.A (poézia - I. kategória)
       Simona Gomolčáková – VI.A (próza - II. kategória)
       Emma Baníková – VIII.A (próza - III. kategória)
       Kristína Gondoľová – VIII. C (poézia - III. kategória)
       Spomedzi veľmi silnej konkurencie získali ocenenia aj naše šikovné žiačky:
       Šarlota Babušová – 1. miesto (próza - I. kategória)
       Sofia Toporová – 1. miesto (poézia - I. kategória)
       Simona Gomolčáková - 3. miesto (próza - II. kategória)
       Emma Baníková - 2. miesto (próza - III. kategória)
       Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úžasnú reprezentáciu našej školy. Žiačkam IV.A triedy držíme palce v regionálnom kole.

      • Matematický klokan

      • Dňa 26. marca sa žiaci našej školy zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Hlavným poslaním súťaže je umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti z matematiky s rovesníkmi iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Žiaci riešili rôzne pútavé, logické a originálne úlohy.

      • Biologická olympiáda kat. D – školské kolo

      • Dňa 25.3.2024 sa uskutočnilo online školské kolo Biologickej olympiády kat. D, ktorá je určená pre žiakov VI. a VII. ročníka. Z rekordného počtu 44 účastníkov, 36 žiakov vypracovalo úlohy tak, že sa stali úspešnými riešiteľmi.
       Na 1.mieste sa umiestnil Teo Sárossy zo VII. A, na 2.mieste Kristína Vojtašková zo VII. A a na 3. mieste Daniela Jacková zo VII. A. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prvým dvom držíme palce v okresnom kole.

      • Geografická olympiáda – okresné kolo

      •  

       Dňa 12.3.2024 sa konal už 52.ročník Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola. Svoje vedomosti a znalosti si overili v teoretickom, monotematickom a praktickom teste a zo znalosti o miestnej krajine.

       Úspešným riešiteľom:

       • v kategórii G: Šimonovi Dargóovi V.A, Kataríne Hromjakovej V.A,
       • v kategórii F: Róbertovi Balážovi VI.A, Paulíne Pastuchovej VII.A,
       • v kategórii E: Lei Dubovskej VIII.A a Nine Andrejkovej IX.A

       ďakujeme za reprezentáciu školy.

      • Policajná akcia „Veľkonočný zajko v Košickom kraji“

      • Naši žiaci z 2.A sa zúčastnili veľmi zaujímavej policajnej dopravno - preventívnej akcie „Veľkonočný zajko v Košickom kraji“. Spolu s príslušníkmi policajného zboru zastavovali vodičov. Vodičov, dodržiavajúci dopravné predpisy, žiaci odmenili vlastnoručne vyrobenými veľkonočnými vajíčkami. Vodičov, ktorí porušili predpisy, žiaci upozornili a obdarovali korbáčikmi. Našťastie, táto akcia pre vodičov dopadla dobre! Nikto neporušil dopravné
       predpisy a navyše, naši malí policajti potešili každého vodiča.

      • Akcia „Tati a mami, čítaj s nami“.

      • Tradične je marec považovaný za mesiac knihy. Preto si  žiaci 2.A pozvali svojich rodičov na triednu akciu „Tati a mami, čítaj s nami...“. Rodičia nám čítali z obľúbenej knižky od Jozefa Čapka „O psíčkovi a mačičke“. Príbehy z knižky nás pobavili, ale aj veľa naučili. Priateľstvo psíčka a mačičky nám ukázalo, aká dôležitá je vzájomná pomoc a porozumenie. Knižka je napísaná jednoducho, ale veľmi láskavo. Takéto čítanie výborne podporuje vzájomný vzťah škola – žiak - rodič a zároveň podporuje čítanie s porozumením u detí.

       Knihy sú bránou do sveta poznania...

      • Nie je učiteľ ako učiteľ

      • V stredu 27. marca sa v 3. a 4.D v Poľove vymenili úlohy. Pani učiteľka s pani asistentkou zasadli do školských lavíc a učiteľmi sa stali ich žiaci. Mali možnosť si vyskúšať vyučovaciu hodinu z tej opačnej strany. Všetci boli skvelí a tento deň si veľmi užili.

      • Hľadanie veľkonočných vajíčok

      • Žiaci 2.B okúsili veľkonočné tradície trochu inak. Spoločne sa s p. učiteľkou rozprávali o tradíciách na Slovensku a v zahraničí. Následne si vyskúšali na vlastnej koži typickú anglickú veľkonočnú tradíciu “Easter Egg Hunt”. Žiaci mali v átriu školy poskrývané sladké odmeny a ich úlohou bolo nájsť ich. Každému žiakovi sa ušla aspoň jedna sladká odmena. Aktivita mala veľký úspech a určite si ju o rok zopakujeme. 🐣🐰🪻

      • Exkurzia v SHMÚ

      • Dňa 22. marca 2024 sa žiaci 5.B a  5.C triedy zúčastnili exkurzie v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Košiciach. Počas dňa otvorených dverí sme mali možnosť pozrieť si pracovisko SHMÚ, ukážky ako aj odborný výklad so zameraním na meteorológiu, hydrológiu a monitorovanie kvality ovzdušia a vody. Zaujali nás najmä prístroje, ktoré sme si mohli pozrieť zblízka. Aj keď sme nemohli predpovedať, ako bude v piatok, počasie nám
       vyšlo. Dozvedeli sme sa, čo všetko je potrebné určiť pri predpovedi počasia.

      • Naša škola je ozaj škola s veľkým srdcom!

      • Potom, čo nás oslovila charitatívna organizácia s prosbou o charitatívnu zbierku sa behom jedného týždňa vyzbieralo nesmierne množstvo oblečenia, potrieb pre domácnosť, školských potrieb, hračiek a iných potrebných vecí. Členovia DofE ich skontrolovali a upravili.  Dve plné dodávky pomoci už sú na ceste k novým domovom.
       Škola opäť ukázala svoju silu, ak je potrebné sa spojiť.