• Novinky

      • Vyhodnotenie súťaže KLOKANKO – šk.rok 2021/2022

      • Vyhodnotenie súťaže KLOKANKO – šk.rok 2021/2022

       Do súťaže sa zapojilo 108 žiakov 1. stupňa :

       • 50 prvákov
       • 15 druhákov
       • 26 tretiakov
       • 17 štvrtákov

       9 žiakov malo 100 % úspešnosť

       Výsledky najlepších / 90 – 100 % úspešnosť /:

       1.ročník:

       1. miesto – 100%    - Kristína Lipková – 1.B

                                          -  Maxim Ličko – 1.C

                                          -  Laura Neupaverová -1.A

                                          -  Oliver Ďurica – 1.C

                                          -  Ema Pethoová – 1.D

       2. miesto – 93,33% - Soňa Michalková – 1.A

       3. miesto – 91,67% - Hana Olešáková – 1.A

                                          - Dávid Matej – 1.C

                                          - Artur Harbula – 1.A

                                          - Nina Dargóová – 1.C

                                          - Zuzana Kolíková – 1.C

       4. miesto – 90%      - Radka Pančurová – 1.C

                                         - Alica Ogurčáková – 1.A

       2. ročník:

       1. miesto – 100%  - online-34684

       2. miesto – 64,44% - Šarlota Babušová – 2.A

                                          - Sofia Toporová – 2.A

       3. miesto -62,22%  - Alexander Hvižďák – 2.C

                                          - Richard Švantner – 2.C

       3. ročník

       1. miesto – 100%    - Alexa Kompiš – 3.A

                                         - Felix Kompiš – 3.A

                                         - Hana Činčárová – 3.B

       2.miesto – 95,56% - Zara Petrovská – 3.A

                                         - Lukáš Belušár – 3.D

       3.miesto – 94,44% - Jakub Ruščák – 3.A

                                        - Herta Jelíneková – 3.B

       4. miesto – 90%    - Adela Košuthová – 3.A

       4. ročník

       1. miesto- 93,33% - Alexandra Vološinová – 4.A

       2. miesto – 88,89% - online 41187

       3. miesto – 84,44% - Adam Kunovjánek – 4.C

      • Školská súťaž v triedení odpadu

      • Ako súčasť projektu Eko Alarm, ktorý prebieha u nás na škole už od septembra 2021 vyhlasujeme súťaž o cenu pani riaditeľky školy v triedení odpadu jednotlivých tried našej školy. Budúci týždeň prebehne hodnotenie triedenia odpadu vo všetkých triedach. Výhercovia – jedna trieda na 1. stupni a jedna trieda na 2. stupni, ktoré najzodpovednejšie triedia svoj odpad v triede, majú možnosť vyhrať sladučkú odmenu.

       Veríme, že odpad triedite celý rok s radosťou a zodpovedne. Príroda sa nám za to odvďačí.

       p. uč Fiľakovská a p. uč. Kuciková

      • Výsledková listina školského kola súťaže „SLÁVIK“

       1. kategória 1.- 2. ročník ZŠ

        

       1. miesto: Gabriela Paločková     II.C
       2. miesto: Viktória Fecková         II.B
       3. miesto: Nelka Štefaniková       I.A

        

        

       1. kategória 3.- 4. ročník ZŠ

        

       1. miesto: Samuel Dutka         IV.B
       2. miesto: Karin Palidrabová  III.B
       3. miesto: Simona Henželová IV.A

        

      • Kto by nechcel byť HVIEZDOU!? Dokonca ANGLICKOU

      • Našim žiakom sa to podarilo 5.mája prostredníctvom medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku English Star.

       Súťažiaci s plným počtom bodov, tj. 100 vyhrávajú ponožky Fusakle a sú zaradení do žrebovania o hodnotné ceny.

       Každý žiak, ktorý sa zúčastnil, bude, pravdaže, ocenení, a to diplomom a malým darčekom.

       Všetkým gratulujeme

                                                                  p. uč. M. Tomová a p. uč. G. Maščáková

      • Súťažíme s Dobšinského rozprávkami

      • Mesiac marec nie je výnimočný len tým, že je venovaný knihám, ale aj tým, že sa v tomto mesiaci, konkrétne 16.marca, narodil náš najvýznamnejší zberateľ ľudových rozprávok. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vyhlásiť čitateľskú súťaž: „Súťažíme s Dobšinského rozprávkami“. Súťaž bola určená pre žiakov 3. a 4. ročníka.

       Súťažiaci získali krásne ceny, ktoré nám sponzorovala firma IT – Impulse. Ďakujeme  

       Žiaci 3. ročníka výtvarne stvárnili ľubovoľnú slovenskú ľudovú rozprávku.

       Ocenení žiaci:

                                       3.A                                                  3.B                                     3.C

       1. miesto           Alexa Kompiš                             Daniel Pavelka                     Lea Dubovská

       2. miesto           Lea Gallová                                 Rebeka Uzíková                  Natália Textoris

       3. miesto           Adela Košuthová                        Viktória Vaňková                Martin Rusnák

        

       Ceny: 1. miesto - kniha+ pero, 2. miesto - hlavolamy + pero, 3. miesto - fixky + pero

        

       Žiaci 4. ročníka ukázali svoju šikovnosť vo vedomostno-zábavných úlohách venovaných slovenským ľudovým rozprávkam a čítaniu s porozumením.

       Ocenení žiaci:

       1. miesto  Saška Vološinová     4.A   
       2. miesto  Katarína Tomová      4.C
       3. miesto  Matej Kugla              4.C

       1. miesto – kniha + kľúčenka, 2.  miesto – kniha + kľúčenka, 3. miesto – kniha + kľúčenka

       Pre všetkých zúčastnených bola pripravená sladká odmena.

                                                                                                                                          Mgr. Diana Vančová

                                                                                                                                           Mgr. Mária Tomová

      • Farebný chodník

      • Dňa 2.5.2022 sa uskutočnilo  podujatie Farebný chodník, ktorého organizátorom bolo Centrum voľného času, Orgovánová 5 v spolupráci s Magistrátom mesta Košice.  Podujatie je už tradične neoddeliteľnou súčasťou osláv  Dňa mesta Košice a je určené pre žiakov MŠ a I. stupeň základných škôl.

       Tohtoročná téma sa niesla v duchu Žlto-modré Košice. Vybraní žiaci 1. stupňa našej školy kreslili kriedami na im pridelenom úseku cyklistického chodníka na Hlavnej ulici v Starom meste v blízkosti Immaculaty (Morového stĺpa).

       Ako vidieť na fotografiách, podarilo sa im pekne zobraziť dominanty Košíc - Urbanovu vežu a Dóm sv. Alžbety. Keďže témou boli Žlto-modré Košice, nezabudli do svojej kresby zakomponovať električku, ktorá hrdo nesie tieto farby a veľa kvetov, ktoré sú súčasťou centra mesta a pekne zdobia i trate našej koľajovej dopravy. 

       V tomto neľahkom období pomaly sa končiaceho COVID- u a začínajúcej sa vojny našich východných susedov zobrazili holubicu mieru, ktorá má v zobáku žlto-modré srdce ako symbol mieru a pomoci voči ich národu. Vidieť tam dve postavy, ktoré sa už zmierili a ukončili šialenstvo, ktoré žiaľ ešte prebieha.

       Cesta pešo tam a späť bola dlhá a pre žiakov namáhavejšia, ale výsledok spolupráce pri tvorbe nádhernej kresby stál za to. Vďaka pani učiteľkám a pani vychovávateľke sa akcia stala úspešnou i bezpečnou.